Képzésszervezés

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetben a Képzési Igazgatóság, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján 2024-ben az alábbi képzéseket szervezi:

  • a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,
  • a támogató szolgálat,
  • a közösségi pszichiátriai ellátás,
  • a komplex támogatási szükségletmérő,
  • az óvodai és iskolai szociális segítő,
  • a szociális diagnózist készítő esetmenedzser,
  • szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása
  • fogyatékosságügyi tanácsadó,
  • az utcai szociális munka

A Rendelet 3. §-a szerint:
„Az Intézet a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.”