Szervezet

2021. január 1. napján jött létre a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként. Jelenleg a Belügyminisztérium háttérintézményeként a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület szakmafejlesztési feladatait látja el. Az Intézet tevékenysége kiterjed - az állami-, egyházi-, civil és önkormányzati intézményfenntartók igényeire és javaslataira tekintettel - a szakmai-, képzési feladatokban, döntés-előkészítésben, végrehajtásban felmerülő támogatói, szolgáltatói feladatok ellátására.

A szervezet struktúrájában és feladataiban is alapvetőnek tekinti a változásokra jól reagálni tudó feladatellátást, ennek keretében a képzési-, továbbképzési rendszerek működtetését, fejlesztését és  támogatását, a szociális területen kiemelt jelentőséggel bíró demográfiai változásoknak, valamint a szociális és gyermekvédelmi területhez kapcsolódóan a munkavállalók kompetenciáinak a változó gazdasági és társadalmi körülményekhez igazodó aktualizálását és a fejlesztése iránti igény kielégítését.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet feladatai

 • a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások,
 • szakértői tevékenység a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok bejegyzése iránti eljárásban és a működést engedélyező szerv ellenőrzése során,
 • szakmai célvizsgálat megvalósítása a belügyminiszter felkérésére,
 • közreműködés a gyermek veszélyeztetettségének, illetve a család, a személy krízishelyzetének megelőzése és kezelése érdekében működtetett észlelő- és jelzőrendszer hatékony működtetésében és fejlesztésében,
 • az állam által térítésmentesen biztosított jelnyelvi tolmácsszolgáltatás rendszerének működtetése, módszertani irányítása,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, valamint a szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási tevékenység,
 • a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás és módszertani tevékenység.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet feladata továbbá

 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó, személyes gondoskodást nyújtó szakemberek számára képzések, továbbképzések, vizsgaszervezési tevékenység megvalósítása,
 • a fogyatékos személyek társadalmi integrációja, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben foglalt esélyegyenlőség biztosítása körében egyes specifikus érzékenyítő, ismeretterjesztő szolgáltatások és eszközkölcsönzést biztosító feladatok,
 • a hazai autizmus-ellátás szereplői közötti koordináció, és közreműködés az autizmussal élők számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésében és támogatásában,
 • pályázatkezelési tevékenység szakmai feladatellátás, szakmai szervezetek működése és az életminőséget javító programok támogatására, a fogyatékos személyeket tömörítő vagy azokat segítő szervezetek, intézmények részére,
 • támogatáskezelési tevékenység egyes szociális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények fenntartóinak központi költségvetési támogatására.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet működteti

 • a szociális ágazat képzési-, koordinációs és vizsgaközpontját,
 • a Szociális Ágazati Portált, valamint közreműködik az országos nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,
 • a 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatást a gyermek vagy felnőtt veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése érdekében,
 • ellátja a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület működésével kapcsolatos titkársági teendőket.