Módszertani Igazgatóság

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet alaptevékenyégei között a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatai körében a Módszertani Igazgatóságon keresztül módszertani feladatokat lát el. Az Igazgatóság a főigazgató-helyettes szakmai irányítása mellett végzi munkáját.

Az Igazgatóság keretében Szociális és Gyermekjóléti Iroda, valamint Gyermekvédelmi Iroda működik.

A két Iroda számos tevékenysége mellett, azokkal szoros összhangban jelenik meg az Igazgatóság feladatai között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja szerinti jelzőrendszer keretében a 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás „Zöld Szám” működtetése, valamint a Szociális Ágazati Portál tartalmi gondozása.

 

Munkatársak

Kun Gábor igazgató

Gáborné Aczél Ágnes irodavezető, Szociális és Gyermekjóléti Iroda

Módszertani Igazgatóság központi telefonszám: +36 70 686 92 53