Gazdasági Igazgatóság

A Gazdasági Igazgatóság a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tervezéssel, előirányzat-felhasználással, a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait végzi.

Vezetője Kovács Andrea gazdasági igazgató

telefonszám: +36 20 554 9427;

email cím:

 

Pénzügyi és számviteli csoport

Telefonszám: +36 30 348 0885

Feladatai különösen:

 • az éves költségvetések végrehajtása, az operatív gazdálkodási feladatok végzése;
 • a bankszámla- és a készpénzforgalom biztosítása, a házi pénztár működtetése;
 • a szerződésállomány nyilvántartása;
 • a kötelezettségvállalások nyilvántartása, fizetési kötelezettségek teljesítése;
 • követelések pénzügyi behajtása;
 • előirányzat-felhasználási keretszámlák vezetése;
 • analitikus nyilvántartások vezetése;
 • közérdekű adatok közzététele;
 • forgalmi adó bevallás készítése.
 • a főkönyvi nyilvántartások vezetése;
 • az előirányzatok, a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelése;
 • a gazdálkodási keretek szakfeladatonkénti és kormányzati funkciónkénti nyilvántartása.

 

Bér-és Munkaügyi csoport

Elérhetőség:

Feladatai különösen:

 • a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos gazdasági feladatok elvégzése;
 • a bérszámfejtéssel, az egyéb juttatások és járulékok számfejtésével kapcsolatos teendők elvégzése;
 • munkaügyi adatszolgáltatások teljesítése.