Képzés

A Képzési Igazgatóság feladata az ágazat egész országra kiterjedő képzési, szakképzési, továbbképzési rendszerének, valamint a képzési, koordinációs és vizsgaközpontjának működtetése, a szociális- és gyermekvédelmi rendszer továbbképzési programjainak minősítése és a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szakemberek számára egyes felnőttképzések biztosítása.

 • Az Igazgatóság a benyújtott szociális továbbképzések minősítési kérelmeit a 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról (továbbiakban: Rendelet) értelmében minősíti és meghatározza a továbbképzési pontértéket, a minősítés érvényességi idejét, valamint engedélyszámot ad a képzés azonosítására. Emellett a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület titkársági feladatait is ellátja.

 • A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések (OKJ, szociális szolgáltatások szakmacsoport) vonatkozásában országosan ellátja a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat.

 • Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet alapján

  • a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,
  • a támogató szolgálat,
  • a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,
  • a közösségi pszichiátriai ellátás,
  • a komplex támogatási szükségletmérő,
  • az óvodai és iskolai szociális segítő,
  • a szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzések,
  • szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása című, egyes munkakörök betöltésére szolgáló képzéseket szervezi országos hatáskörrel.
 • Az Igazgatóság a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003 (V.20.) ESZCSM rendelet értelmében engedélyezi a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzéseit, nyilvántartásba veszi a képzésben résztvevőket és képzőhelyeket, valamint felel a Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzésért. A 60 órás döntés-előkészítő és nevelőszülői képzés kapcsán engedélyeket ad ki az egész országra kiterjedően és a kiadott tanúsítványokat nyilvántartásba veszi.

  Kapcsolódó fájlok

 • Tájékoztatás Felnőttképzési AdatszolgáltatásiRendszerben történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről