Képzés

A Képzési Igazgatóság feladata az ágazat egész országra kiterjedő munkakörhöz kötelezően elvégzendő szociális képzési, ágazati, és továbbképzési rendszerének működtetése, a szociális- és gyermekvédelmi rendszer továbbképzési programjainak minősítése, a személyes gondoskodást végző személyek nyilvántartásának vezetése, valamint a Szociális Továbbképzési Minősítési Testület titkársági feladatainak ellátása.

Szociális Képzési, Koordinációs Iroda és Vizsgaközpont

Képzési, képzésszervezési és koordinációs tevékenysége körében:

A 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján, a következő munkakörök betöltésére szolgáló képzéseket szervezi országos hatáskörrel: adósságkezelési tanácsadó, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki, közösségi pszichiátriai ellátás, komplex támogatási szükségletmérő, óvodai és iskolai szociális segítő, szociális diagnózist készítő esetmenedzser, szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, fogyatékosságügyi tanácsadás.

A 29/2003 (V.20.) ESzCsM rendelet értelmében engedélyezi a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzéseit, nyilvántartásba veszi a képzésben résztvevőket és képzőhelyeket, valamint felel a Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzésért. A 60 órás döntéselőkészítő és nevelőszülői, valamint a 240 órás nevelőszülő képzés kapcsán engedélyeket ad ki és a tanúsítványokat nyilvántartja.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján, ellátja a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást végző személyek számára felkészítő képzés szervezésével, a képzés tematikájának kidolgozásával és a felkészítő képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat

Az 1997. XXXI. törvény alapján, ellátja a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzési tananyagának kidolgozásával, rendelkezésre bocsátásával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/kepzesszervezes

A Vizsgaközpont az ágazati képzési feladatok működtetéséhez, támogatásához kapcsolódóan:

A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet alapján

 • végzi a szociális ágazati képzések koordinálását, működtetését, a képzések megvalósításának ellenőrzését,
 • ellátja a vizsgaelnökök és képzők pályáztatásával kapcsolatos feladatokat,
 • a miniszter hatáskörébe tartozó ágazati képzések vonatkozásában vizsgaközpontot működtet, vizsgaszervezési feladatokat lát el.

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/vizsgakozpont-szocialis-agazati-kepzesek

A Továbbképzési Minősítő és Koordinációs Iroda

Tevékenységét a 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról alapján végzi.

Közreműködik:

 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület továbbképzéseit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében;
 • működteti és fejleszti a szociális ágazgat továbbképzési rendszerét;
 • a választható továbbképzési programok minősítésében, illetve végzi azok minősítését;
 • ellátja a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület Titkársági (SZTMT) feladatait;
 • az SZTMT-vel együttműködve nyomon követi a minősített kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programok minősítését, intézkedik azok megjelentetéséről;
 • a minősített továbbképzési programok kapcsán monitoring tevékenységet végez;
 • kivizsgálja a továbbképzésekhez kapcsolódó bejelentéseket, szükség szerint intézkedést kezdeményez.
 • a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást végez.

További tevékenységét a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről alapján végzi.

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/szocialis-szakmai-tovabbkepzesek

Közreműködik:

 • a képzésszervezők által benyújtott vezetőképzési programok formai és szakmai bírálatában, illetve az engedélyezett programok megvalósulásának ellenőrzésében.

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/vezetokepzes

A Működési Nyilvántartási Csoport

 1. A képzési igazgató közvetlen irányítása mellett ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó személyek működési nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján.
 2. Végzi a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek továbbképzési kötelezettségének regisztrálását

mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/szemelyes-gondoskodast-nyujto-szocialis_-gyermekjoleti-es-gyermekvedelmi-intezmenyek-mukodesi-nyilvantartasa

 

  Kapcsolódó fájlok

 • Tájékoztatás Felnőttképzési AdatszolgáltatásiRendszerben történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről