Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési nyilvántartása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek működési nyilvántartásba vétele kapcsán az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni (további információ a mellékletben – „Segédlet”).

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény – Szociális törvény
 • 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet – működési nyilvántartásról
 • 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet - továbbképzésekről
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet – gyermekjóléti, gyermekvédelmi
 • 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet – szociális intézmények
 • 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet – javítóintézet
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet – vezetőképzés

Fenti jogszabályok alapján a munkavállalók meghatározott adatait az intézményvezető vagy a munkáltató köteles bejelenteni a működési nyilvántartásba.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben  előírt bejelentéseket a rendelet megfelelő számú mellékletén e-mailben (.pdf formátumban, szkennelve) szükséges megküldeni az alábbi e-mail címre. Kérjük az e-mailben tüntessék fel az intézményvezető/munkáltató, vagy az általa megbízott személy telefonszámát is!

mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

Kérjük, ne küldjenek másolatot a személyes gondoskodást végző munkatárs okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, kinevezés), valamint ne küldjenek anyakönyvi kivonat másolatot sem!

Segítségkérés, tájékoztatás céljából visszahívást szintén a fenti e-mail címen kérhetnek nevük, telefonszámuk meghagyásával.

  Kapcsolódó fájlok

 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet – 1. melléklet

 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet – 2. melléklet

 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet – 3. melléklet

 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet – 4. melléklet

 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet – 7. melléklet

 • Minta-munkavallalok-egyeni-igazolasanak-megkeresehez

 • Minta munkavállalók egyéni igazolásának megkéréséhez-nem teljesített

 • Egyéni igazolás megkéréséhez - rendelkezésre nem állás esetén

 • Egyéni nyilvántartó minta

 • Felmentés minta

 • Éves terv

 • Segédlet