Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési nyilvántartása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek működési nyilvántartásba vétele kapcsán az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni (további információ a mellékletben – „GYIK”).

Vonatkozó jogszabályok:

·         1993. évi III. törvény – Szociális törvény

·         8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet – működési nyilvántartásról

·         9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet - továbbképzésekről

·         15/1998. (IV.30.) NM rendelet – gyermekjóléti, gyermekvédelmi

·         1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet – szociális intézmények

·         1/2015. (I.14.) EMMI rendelet – javítóintézet

·         25/2017. (X.18.) EMMI rendelet – vezetőképzés

Fenti jogszabályok alapján a munkavállalók meghatározott adatait a bejelentésre kötelezett köteles bejelenteni a működési nyilvántartásba.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben előírt bejelentéseket a rendelet megfelelő számú mellékletén e-mailben (.pdf formátumban, szkennelve) szükséges megküldeni az alábbi e-mail címre. Kérjük az e-mailben tüntessék fel telefonszámukat is!

mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

Kérjük továbbá, ne küldjenek másolatot a személyes gondoskodást végző munkatárs okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, kinevezés), valamint ne küldjenek anyakönyvi kivonat másolatot sem!

Érvényes egyéni igazolást a jelenlegi lejártát követően szükséges igényelni (releváns excel tábla). További részletes információt a működési nyilvántartással és a továbbképzésekkel kapcsolatban a „Kapcsolódó fájlok” menüpont „GY.I.K.” dokumentumában találhatnak.

Segítségkérés, tájékoztatás céljából visszahívást szintén a fenti e-mail címen kérhetnek nevük, telefonszámuk meghagyásával.

  Kapcsolódó fájlok

 • 8_2000_1-sz_melleklet

 • 8_2000_2_-sz_melleklet

 • 8_2000_3_sz_melleklet

 • 8_2000_4_sz_melleklet

 • 8_2000_7_sz_melleklet

 • GY.I.K

 • Minta egyéni nyilvántartáshoz

 • Minta éves tervhez

 • Minta felmentéshez

 • Minta munkavallalok egyeni igazolasanak megkeresehez - teljesített

 • Minta munkavállalók egyeni igazolasának megkeresehez-rendelkezesre nem allas eseten

 • Minta munkavallalok-egyeni-igazolasanak-megkeresehez-nem-teljesitett