Helyettes és nevelőszülő KOP képzések koordinálása és nyilvántartása

Helyettes és Nevelőszülői Képzések koordinálása, nyilvántartása, Központi Oktatási Program szakmai felügyelete

 1. A képzések szabályozásának jogi háttere

Jogszabályi háttér

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. Könyv, Családjog
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
 • a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

A helyettes szülői és nevelőszülői tevékenységről

Abban az esetben, amikor a szülő nem képes, vagy nem akar gondoskodni gyermeke megfelelő ellátásáról, a gyermeknek akkor is joga van a testi, lelki és szellemi szükségleteihez igazodó gondozáshoz, neveléshez. Ez az úgynevezett helyettesítő gondoskodás helyettes szülőnél vagy nevelőszülőnél való elhelyezés útján történhet.

A helyettes szülő feladata átmenetileg pótolni a gyermek ellátásában akadályozott vér szerinti szülőt. Ennek értelmében saját háztartásában, teljes körű ellátást kell biztosítani a gyermek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelően mind lakhatási, étkezési, ruházkodási, iskoláztatási, nevelési téren.

Az elhelyezés addig aktuális, amíg a szülő akadályoztatva van a gyermeke nevelésében, de maximum 18 hónapig. Ha ez idő alatt a vér szerinti család továbbra sem tud megfelelő körülményeket biztosítani gyermekük egészséges fejlődéséhez, abban az esetben a gyermek - gyámhivatali határozat alapján- nevelőszülőnél kerülhet elhelyezésre.

A nevelőszülő feladatait alapvetően az határozza meg, hogy az elhelyezés akár több évig is tarthat.

Ebből adódóan, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésén túl a nevelőszülőnek elő kell segítenie

 • a gyermek személyiségének kibontakoztatását,
 • pályaválasztásra, munkába állásra való felkészülését,
 • az önálló életvezetésre és a személyes ügyek intézésére való alkalmasságát,
 • szüleivel és más közeli hozzátartozóival történő kapcsolattartását.

Ezeken túl támogatnia kell a vér szerinti családba való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbe fogadó családhoz történő elhelyezését.

A képzési követelmények:

- 60 órás nevelőszülői alaptanfolyam elvégzése, (28 órás döntéselőkészítő-tréning, 32 óra nevelőszülői képzés).

Az első gyermek kihelyezését követő két éven belül:

- 500 órás OKJ-s képzés, vagy

- Központi Oktatási Program alapján szervezett 240 órás képzés.

A nevelőszülői tevékenység munkaviszony jellegű, ún. nevelőszülői foglakoztatási jogviszony keretében végezhető.

A helyettes szülői képzésben elegendő a 60 órás képzés.

Központi Oktatási Program

A képzés célja: a 60 órás alapképzésben sikeresen részt vett, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés 10557-12 számú, „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” elnevezésű követelménymodulból sikeres modulzáró vizsgát tett nevelőszülő készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, szakmai megerősítése annak érdekében, hogy képes legyen:

 • tevékenységét hivatásszerűen végezni;
 • a nála elhelyezett gyermek számára teljes körű, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára szükség szerinti ellátást nyújtani;
 • -a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására,
 • szakemberként, személyében és környezetében feladatát a szakmai etika és jogi szabályok szerint ellátni;
 • önálló munkavégzés mellett a gyermek körüli szakmai csoport tagjaival (pl. nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám stb.) együttműködni.

A képzés alapját a Központi Oktatási Program (KOP) előírásai, tananyaga, és óraszámai alapján a képzőintézmény helyi képzési programja biztosítja.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatósága, mint a képzésért felelős szerv, a helyi képzési programokat minden esetben jóváhagyja, és ellenőrzi.

A képzést sikeresen befejező nevelőszülő, mint Képesített nevelőszülő, a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.

29/2003. (V.20.) ESzCsM rendelet 8/B. (1) bekezdése alapján a miniszter által a KOP szervezésére pályázati úton kijelölt szervezetek listája
KATTINTSON IDE A LETÖLTÉSHEZ!

A nevelőszülői képzéssel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatárs elérhetősége

Nagy Zsuzsa Anita
tel.: +36 30 486 0986
email: