Munkaadók

A projekt legfontosabb partnerei, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók. A munkaadók számára segítséget nyújtunk a foglalkoztatással kapcsolatos tervezési kérdések megnyugtató kezelésétől egészen a munkavállalók sikeres beillesztéséig és utánkövetéséig.

Az elmúlt években a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája növekedett, azonban a teljes foglalkoztatottság céljának eléréséhez, a célcsoport EU-s foglalkoztatottsági szintjéhez történő felzárkózáshoz még sok feladat áll a szakterület előtt. A munkaerőhiánnyal összefüggésben a teljes társadalom foglalkoztatásának bővítése csak a munkaerő-tartaléknak számító célcsoportok, köztük a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci mobilizálásával biztosítható.

A projektben mintegy 6.500 munkaadói partnernél, több mint 14.000 ügyfelünk elhelyezését tudtuk eddig megvalósítani.

Az inaktív megváltozott munkaképességű célcsoport tagjainak feltárását és fejlesztését, valamint a nyílt munkaerő-piacon működő munkaadók igényeinek feltárását és becsatornázását a Projekt biztosította az elmúlt évek során. A projekt feladata egyrészt, hogy különböző szintű segítséget és támogatást nyújt a programrésztvevők feltárásában és a munkavállalásra történő felkészítés és fejlesztés terén, hogy ügyfeleink képessé váljanak a tartós munkaerő-piacra történő belépésre.

A Projekt keretében nagy létszámú megváltozott munkaképességű ügyfél vár az ismételt, azonnali munkaerő-piaci belépésre. A munkából frissen kikerült, a munkavégzés ritmusába és a dolgozói lét életformájába tartósan visszarázódott, friss – akár releváns – szakmai tapasztalattal rendelkező, motivált ügyfélkör gyors elhelyezkedésének elősegítése kiemelt jelentőségű a munkaerő-piac jelenlegi körülményei között.

A projekt feladata másrészről, hogy a megfelelő munkaerő-kereslet kialakítása érdekében segítséget, támogatást és szolgáltatást nyújt az érdeklődő, vagy konkrét elképzelésekkel rendelkező munkaadók számára:

Szolgáltatásaink keretében segítséget nyújtunk a munkaadók számára:

  • a rejtett álláshelyek, álláslehetőségek feltérképezésében, lehetséges munkakörök elemzésében, megfelelő munkakör kialakításában, a foglalkoztatás tervezésében,
  • a megváltozott munkaképességű személyekre és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó jogszabályi környezet megismerésében,
  • jó gyakorlatok bemutatásával, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkaadók tapasztalatainak megosztásával az elhelyezkedésben és tartós beilleszkedésben,
  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadására, foglalkoztatására történő felkészítésében,
  • a sikeres elhelyezkedés és a tartós foglalkoztatás érdekében a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása terén még tapasztalattal nem rendelkező foglalkoztatók számára javaslatok és tanácsok megfogalmazása révén,
  • állásinterjú, csoportos állásinterjú szervezésében, ügyféltoborzásban,
  • támogatás nyújtása révén a megváltozott munkaképességű személyek támogatott foglalkoztatásában (bér- és járuléktámogatás), munkába járás támogatásában (indokolt esetben),
  • a megváltozott munkaképességű munkavállaló betanulásában, munkahelyi beilleszkedésében, munkahely megtartásának elősegítésében.


A legfontosabb, sokszor kiindulópontként kezelendő kérdés, hogy miért éri meg megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni? Erre a kérdésre adnak választ az alábbi dokumentumok:

 

1. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának előnyei

Általános jellegű, társadalmi és munkaadói szempontú megközelítés a célcsoport foglalkoztatásának pozitívumairól –letölthető dokumentum

2. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának tapasztalatai

A jogelőd kedvezményezett, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által elvégzett felmérések eredményei a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkaadók tapasztalatainak bemutatásán keresztül – letölthető dokumentum

3. Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a munkaadók számára kiemelten fontosak azok a különböző, célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmények, és az ezek révén realizálható gazdasági előnyök, amelyek a célcsoport költséghatékony foglalkoztatását biztosítják.

Ezen kedvezményekről bővebb információk az alábbi linkeken érhetők el:

4. Támogatott foglalkoztatás munkaadók részére

A projekt keretében az ügyfelek támogatás nélküli elhelyezkedésének elősegítésén túl (toborzás, közvetítés) támogatást tudunk nyújtani azon munkaadók részére, amelyek a projekt együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleit meghatározott feltételek szerint foglalkoztatják. A projekt keretében biztosítható támogatott foglalkoztatás célja, hogy a foglalkozási rehabilitáció a munkahelyen valósuljon meg, és lehetőség szerint:

  • a) felkészítse a munkavállalót a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra (tranzitálás) és elősegítse ügyfeleink munkatapasztalat szerzését, vagy
  • b) megvalósuljon a támogatást követően a munkavállaló tartós, támogatás nélküli foglalkoztatása a támogatott munkaadónál.

A projekt keretében eddig több, mint 3.453 munkaadói partnernek biztosítottunk mintegy 5,6 Mrd Ft támogatást, amelynek keretében több mint 9.000 ügyfelünk elhelyezését segítettük elő.

 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, konkrét elképzelésekkel rendelkezik a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban, vagy csupán érdeklődne, akkor az alábbi linkre kattintva megnyíló elérhetőségeink egyikén forduljon hozzánk bizalommal:

 

ELÉRHETŐSÉGEINK