Eredmények

A programba vont megváltozott munkaképességűek elvárt értéke projekt szinten: 1500 fő.

A projekt tekintetében meghatározásra került indikátorok:

Mutató neve

Mérték-egység

Célérték (projekt záráskor)

Azonosító

Mutató definíciója

Fogyatékossággal élő résztvevők száma

1050

CO16

Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva, vagyis megfelelnek a 2011. évi CXCI. törvény 19.§ (1a) pontjában foglalt rokkantsági ellátásban részesülő személy, vagy a 22. § a) - d) pontjában, vagy a 38/C. § (1) bekezdésében  meghatározott megváltozott munkaképességű személy fogalmának. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma

1050

PO711

Azon személyek száma összesítve, akik a bevonást követően megkötött együttműködési megállapodás alapján részt vesznek az ESZA rendelet) 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló munkaerőpiaci integráló programokon.

A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma

1050

PR711

Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló programokban, és az ESZA programból való kilépéskor álláskeresővé vagy foglalkoztatottá válnak, vagy elhelyezkedésük érdekében a rehabilitációs hatósággal együttműködnek.

A “program elhagyását követően” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos számszerűsített szakmai elvárások:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat igénybevevők száma

Az eredmény leírása

A munkaerő-piaci integráció segítéseként a bevont ügyfelek egyénre szabott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokban részesülnek.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1500

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.

A szolgáltatások eredményeként javul az ügyfelek munkaerő-piaci ismereteinek szintje, aktivitása, munkaerő-piaci helyzete.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Képzettséget vagy végzettséget szerző személyek száma.

Az eredmény leírása

A képzés keretében résztvevő ügyfelek munkaerő-piaci, szakmai kompetenciái bővülnek, illetve egy részük új szakképesítést szerez.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

110

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.

A támogatott képzésben résztvevő ügyfelek:

·          új a munkaerő-piaci érvényesülést segítő nyelvi, szakmai, közlekedési  ismereteket szereznek.

·          új szakképesítést szereznek, ráépülő modult vagy részszakképesítést végeznek el

Igazolás módja

Vizsgakötelezettség teljesítését igazoló dokumentum, a képzés sikeres befejezését igazoló bizonyítvány, tanúsítvány, jogosítvány.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma.

Az eredmény leírása

A szolgáltatás keretében a résztvevő ügyfelek munkaerő-piaci ismeretei bővülnek.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1050

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.

A felkészítésben részt vevő ügyfelek az álláskereséshez, elhelyezkedéshez, a megszerzett állás megtartásához szükséges új ismereteket, készségeket sajátítanak el.

Igazolás módja

Szolgáltatásban való részvételt igazoló dokumentumok (pl. első interjú adatlap, értékelő lap, tanácsadási lap, csoportos szolgáltatás jelenléti íve, igazolás).

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Javul a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos ismereteinek szintje.

Az eredmény leírása

A projekt keretében megvalósuló szemléletformálást célzó tevékenység eredményeként a munkáltatók széles körben jutnak új, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos aktuális információkhoz, gyakorlati példák, egyéni tapasztalatok megosztásával változik szemléletük, javul a foglalkoztatási hajlandóságuk.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

350

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.

A VEKOP projekt keretében együttműködés iránt érdeklődő az IKRT rendszerben regisztrált új munkáltatók száma.

Igazolás módja

IKRT felhasználói jogosultság nyilvántartás, IKRT adatbázis.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A program megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma

Az eredmény leírása

A program megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma: Azoknak a száma, akik program keretében támogatott foglalkoztatásban (munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, bérköltség támogatásban) részesültek, vagy a program során támogatás nélkül elhelyezkedtek és legalább 3 hónapig foglalkoztatták őket.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

550

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

A projekt eredményeiről, tapasztalatairól és jó gyakorlatairól bővebb információt a program facebook oldalán olvashatnak: a „VEKOP 7.1.3-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" projekt„ néven, valamint az ide feltöltött projekt zárókiadványban.