Módszertan

Az Intézet tevékenységét a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások területén is kifejti.

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő módszertani feladatok többek között:

 • segíteni az ágazati irányítás szakmai döntés-előkészítő tevékenység,
 • szoros együttműködést folytatni társadalmi szereplőkkel, civil és egyházi szervezetekkel,
 • a társadalmi tudat formálása érdekében közreműködni a minisztérium szemléletformáló tevékenységének ellátásában.

 

Szociális és gyermekjóléti módszertani feladatok

 • a szociális alap- és szakellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások országos módszertani irányításával kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, koordinálása,
 • a szociális alap- és szakellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások tekintetében módszertani útmutatók, ajánlások, szakvélemények, szakmai szabályozók elkészítése, elkészíttetése,
 • a szolgáltatók, intézmények és hálózatok segítése a szakmai feladataik teljesítésében, az aktív szociálpolitikai és gyermekjóléti eszközök alkalmazásában,
 • információgyűjtés a kijelölt feladatok tekintetében az ágazati ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról, az alkalmazott módszerekről,
 • információáramlás biztosítása az ellátási területen működő szolgáltatók, fenntartók, országos, megyei, járási hatáskörű szervek és a minisztérium között,
 • közvetlen ismeretátadás a szolgáltatók részére egységes irányelvek alapján,
 • jogszabályban meghatározott személy kijelölése a komplex szükségletfelmérés elvégzéséhez,
 • innovatív programok kezdeményezése, rendszerszintű javaslatok megfogalmazása,
 • uniós és hazai fejlesztési programokkal való együttműködés és azok tapasztalatainak beépítése a módszertani feladatellátásba,
 • a Szociális Ágazati Portál működtetése a tartalom tekintetében,
 • az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeinek figyelemmel kísérése, azok megismerésének és gyakorlati alkalmazásának elősegítése,
 • új gondozási módszerek kidolgozása, bevezetése és megvalósítása,
 • javaslattétel a szociális alap- és szakellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások szakmai feladat ellátását, valamint az észlelő és jelzőrendszer hatékony működését segítő képzésekre, a képzés koncepciójának megfogalmazása,
 • a Gyvt. 17. § (7) bekezdése alapján előírt 24 órás ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetése,
 • együttműködés a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményekkel, valamint a pályázat útján kiválasztott, területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési intézményekkel.

 

Módszertani tevékenységek a gyermekvédelem területén

 • a gyermekvédelmi szakellátások országos módszertani irányításával kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, koordinálása,
 • a gyermekvédelmi szakellátások tekintetében módszertani útmutatók, ajánlások, szakvélemények, szakmai szabályozók elkészítése, elkészíttetése,
 • a szolgáltatók, intézmények és hálózatok segítése a szakmai feladataik teljesítésében, az aktív gyermekjóléti és gyermekvédelmi eszközök alkalmazásában,
 • információgyűjtés a kijelölt feladatok tekintetében a gyermekvédelmi szakellátórendszer sajátosságairól, problémáiról, az alkalmazott módszerekről, a gondozási-nevelési-fejlesztési tevékenység ellátásáról,
 • információáramlás biztosítása az ellátási területen működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatók, fenntartók, országos, megyei, járási hatáskörű szervek és a minisztérium között,
 • közvetlen ismeretátadás a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatók, fenntartók részére egységes irányelvek alapján,
 • az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeinek figyelemmel kísérése, azok megismerésének és gyakorlati alkalmazásának elősegítése,
 • új módszerek kidolgozása, bevezetése és megvalósítása, jó gyakorlatok terjesztése,
 • innovatív programok kezdeményezése, rendszerszintű javaslatok megfogalmazása,
 • uniós és hazai fejlesztési programokkal való együttműködés és azok tapasztalatainak beépítése a módszertani feladatellátásba.

 

Kirendelésre, felkérésre végzett módszertani szakértés

 • szakértői feladatok a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok bejegyzése iránti eljárásban,
 • szakértői tevékenység a működést engedélyező szerv ellenőrzése során, a szakmai program megfelelőségének, a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében.

 

Elemzési, kutatási feladatok az ágazati stratégiai döntések megalapozása érdekében

 • döntéselőkészítő tanulmányokat készítése,
 • adatgyűjtés és elemzés, valamint hatásvizsgálatok elvégzése,
 • az ágazat szakmai tevékenységével összefüggő kutatásokat kezdeményezése, összefoglaló tanulmányok készítése,
 • a hazai és külföldi tapasztalatok nyomon követése, a szakirodalom figyelemmel kísérése.

 

A Gyermekvédő Hívószám a veszélyeztetettség jelzésének egyszerű és gyors lehetőségét biztosítja. 

 

Alapelvei

 • állandó elérhetőség - a számot bárki ingyenesen hívhatja a nap 24 órájában,
 • anonimitás - a számot névtelenül hívhatja, a zárt adatkezelés biztosított,
 • azonnaliság - veszélyeztetettség, bántalmazás, súlyos elhanyagolás, emberkereskedelem, prostitúcióra kényszerítés jelzése esetén, a hívást követően azonnal megtörténik a hatáskörrel rendelkező szolgáltató vagy hatóság értesítése,
 • információnyújtás – lehetőség van a hívás jellegétől adódó szakmai információnyújtás,
 • krízishelyzet kezelése - a hívás szakszerű fogadását, a hívó szakértőkhöz való irányítását foglalja magában,  
 • szakszerűség - a hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik a jelzés fogadását követően megteszik vagy kezdeményezik a szükséges intézkedéseket a veszélyeztetés megszüntetése érdekében. 
 • érdekek - a gyermek vagy veszélyeztetett felnőttek mindenek felett álló érdekére fókuszál.

 

Célkitűzése

 • a veszélyeztetettség ügyében történő jelzés fogadása és a hívást követően a jelzés telefonon és írásban való megküldése az illetékes intézmények felé,
 • a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének, hatékonyságának javítása érdekében a gyermekvédelmi veszélyeztetettséget jelző rendszer tagjai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek részére történő segítségnyújtás.

 

Kitől és kinek az érdekében kezdeményezhet hívást:

 • aki gyermeket vagy felnőttet érintő veszélyeztető helyzetet észlel,
 • veszélyeztetett gyermekek és felnőttek,
 • veszélyeztetést észlelő állampolgárok, 
 • gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai,
 • gyermekvédelmi szakemberek.

 

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek vagy felnőtt veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.