Elemi rehabilitációs módszertani központ

Az elemi rehabilitációs módszertani központ ellátja a látássérültek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatokat, valamint a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos tevékenységeket.

Ennek keretében Intézetünk

 • összehangolja és hálózatba szervezi az egyes ellátási területeken működő elemi rehabilitációs központok munkáját,
 • biztosítja az egységes szolgáltatásnyújtást,
 • a szolgáltatást nyújtó szakemberek számára továbbképzéseket szervez,
 • minőségbiztosítási eljárásokat dolgoz ki,
 • kidolgozza az elemi rehabilitációs szolgáltatás dokumentációs rendjét,
 • támogató irányelveket, standardokat készít,
 • évente ellenőrzi az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek betartását,
 • tanácsadást és információnyújtást biztosít a komplex rehabilitáció területéről,
 • nyilvántartást vezet a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 21/B. §-ában foglaltak alapján,
 • képzéseket dolgoz ki a halmozottan sérült és a siketvak igénybevevők számára nyújtott szolgáltatás vonatkozásában,
 • együttműködik a hazai felsőoktatási intézményekkel az orvos- és egészségtudományi kutatások, kiemelten a bionika területén a létrehozott komplex orvosi diagnosztikai eszközök és szolgáltatások, fejlesztések megismerése érdekében.

Módszertani munkatársak elérhetőségei:

Katona Krisztina

módszertani vezető

30/384-3712

Kiss Szilvia

módszertani referens

30/253-8570

Laub Judit Anna

módszertani referens

30/094-5914

Szilágyi-Major Szilvia

képzési referens

30/590-2397

központi email cím: