TÁMOGATÁS2022 (SZIN KFT által meghirdetett)

Támogatási Felhívás

TÁMOGATÁS2022

Hirdetés: 2022.11.22

Támogatási igény benyújtásának időszaka:

2022. október 1. - 2023. július 31. (de kizárólag 2022. október, november és december hónapra)

A támogatás kifizetésének utolsó napja: 2023. július 31. 

Az utolsó támogatási igény befogadásának napja: 2023. július 15.

Az elszámolás benyújtásának határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2023. augusztus 31-ig. 

Támogatás 

A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZIN Kft.) egyedi támogatást biztosít azon nem állami fenntartók részére – kivéve az egyházi kiegészítő támogatásban részesülő fenntartókat – (a továbbiakban: civil fenntartók), amelyek

 • kötelező állami feladatot ellátó szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosítanak, illetve
 • családok átmeneti otthonát működtetnek.

Az érintett szolgáltatások listája a szöveg végén található. Támogatásban csak az az engedélyes (székhely/telephely) részesülhet, amely a később felsoroltak szerinti szolgáltatást is biztosít.

A forrás a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra biztosít támogatást a villany- és a gázár emelkedés miatt, a rendelkezésre álló forrás keretéig. Támogatási igényt erre az időszakra lehet benyújtani.

A támogatás biztosításának feltétele a 2021. évi azonos időszakra szóló (2021. október 1-től 2021. december 31-ig) villany- és gázszámlák bemutatása, valamint a megemelt díjakat igazoló, szolgáltató által kiállított értesítő, számla vagy szerződés bemutatása. A támogatás összege a villany- és gázáremelkedés összegének legfeljebb 80%-a azzal, hogy az egy finanszírozott ellátottra jutó támogatás mértéke nem haladhatja meg a 388 160 Ft-ot.

A támogatási kérelmet, Adatlapot, valamint a villany- és gázár emelkedését igazoló dokumentumokat a SZIN Kft. részére szükséges megküldeni a palyazat@szinkft.hu technikai e-mail címre. A mellékletek a honlapról letölthetők.

Az egyedi támogatások iránti kérelmeket a SZIN Kft. folyamatosan bírálja el. A SZIN Kft. egyedi döntést hoz a támogatásról, amely során figyelembe veszi a területi ellátás sajátosságait. A SZIN Kft. megvizsgálja a benyújtásra kerülő dokumentumokat, és a Magyar Államkincstárnál igényelt mutatószám (ellátotti létszám) alapján meghatározza a támogatás összegét. Az így megítélt támogatást a villany- és a gázár emelkedés finanszírozására lehet felhasználni, amelyről a SZIN Kft. részére el is kell számolni a támogatási időszak leteltét követően.

Támogatásban érintett szolgáltatások listája

 1. idősek otthona, a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő szolgáltatók kivételével
 2. időkorúak gondozóháza, a 30 ezer fő feletti településen működő szolgáltatók kivételével (ide nem értve a megyei jogú várost)
 3. pszichiátriai betegek otthona
 4. szenvedélybetegek otthona
 5. fogyatékos személyek otthona
 6. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 7. szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 8. fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 9. pszichiátriai betegek átmeneti otthona
 10. szenvedélybetegek átmeneti otthona
 11. fogyatékos személyek gondozóháza
 12. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
 13. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
 14. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
 15. családok átmeneti otthon
 16. gyermekotthon
 17. lakásotthon
 18. utógondozó otthon
 19. fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona
 20. fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona
 21. pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona
 22. szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona

A támogatással kapcsolatban kizárólag emailen adunk tájékoztatást: palyazat@szinkft.hu elérhetőségen!

A fontosabbb kérdések felkerülnek a SZIN Kft honlapjára: https://nfszk.hu/palyazatok/egyebtamogatas 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Aláírt támogatási kérelem
 • Kitöltött Adatlap (excel tábla)
 • Rezsi különbözetet alátámasztó dokumentumok (2021. és 2022. évi számla, szerződés, közmű számla. Minden olyan irat, amely igazolja a különbözetet)
 • Villany- és gázár kalkulátor

FONTOS! A kitöltött Adatlap már a fenti feltételeknek megfelelő összeget tartalmazza! (A különbözet 80%-át és egy finanszírozott ellátottra jutó támogatás mértéke nem haladhatja meg a 388 160 Ft-ot)

A dokumentumokat a palyazat@szinkft.hu email címre kell küldeni! Az adatlapot egy Fenntartó összes jogosult szolgáltatására vonatkozóan kell kitölteni!

  Kapcsolódó fájlok

 • TÁMOGATÁS2022_Támogatási kérelem_minta

 • TAMOGATAS2022_Adatlap_jav2

 • Villany_Gaz_kalkulátor_TAMOGATAS2022_jav2