Szakmai megvalósítás eredményei

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
– aktuális eredmények (2021. 10. 21.) –

Legfontosabb szakmai eredmények, megyénként:

szakmaieredmények1
szakmaieredmények2
szakmaieredmények4
szakmaieredmények3

A projekt részletesebb eredményei, a tevékenységek egyes elemei tekintetében:

 • Ügyfélbevonás

A projekt célcsoportjának bevonása 2016.05.18-tól kezdődött meg, a Kormányhivatalokkal megkötött együttműködési megállapodás és a kiadott szakmai irányítói körlevelek alapján. A projekt informatikai támogatása a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszerben (RSZR) és az Igénylés Kezelő Rendszer Támogatásokhoz elektronikus felületen (IKRT) valósul meg.

A bevont létszám aktuális értéke 2021.10.21-én: 18.902 fő,

• 2016.07.31-én: 1.618 fő (mérföldkő teljesítés mértéke: 116,6%);
• 2016.10.31-én: 3.183 fő (mérföldkő teljesítés mértéke: 106,1%);
• 2017.04.30-án: 5.195 fő (mérföldkő teljesítés mértéke: 103,9%).
• 2017.06.30-án: 6.109 fő (az elvárt bevonás teljesítése 101,8%).
• 2018.01.01-jén: 8.331 fő
• 2018.06.30-án: 11.628 fő
• 2018.10.15-én: 13.073 fő
• 2019.03.14-én: 13.241 fő
• 2019.06.30-án: 13.248 fő
• 2019.09.12-én: 13.328 fő
• 2020.01.31-én: 14.070 fő
• 2020.07.24-én: 15.854 fő
• 2021.02.18-án: 16.925 fő

A 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2016. júniusban hatályba lépő módosítása egyértelműen rendezte a projekt keretében nyújtható szolgáltatások típusait és a kapcsolódó jogosultságokat, továbbá államtitkári szakmai irányítói körlevél került kiadásra a rehabilitációs hatóságok feladatvégzésének koordinációja érdekében és ezt követően megkezdődött a kibővített célcsoport bevonása.

A 2017.05.22-én kiadott szakmai irányító körlevél a Rehabilitációs Hatóságok és Foglalkoztatási Főosztályok részére szabályozza a projektbe vonható személyek körét, ezáltal a célcsoport bővítésre került a közfoglalkoztatásban álló megváltozott munkaképességű személyekkel.

Továbbá 2017.06.01-jén megjelenő Felhívás módosítás értelmében a közvetlen célcsoportot azon személyek alkotják, akik a 2011. évi CXCI. törvény 22. § a) - d) pontja alapján megváltozott munkaképességű személyek, vagy akik részére 38/C. § (1) pontja alapján rokkantsági ellátás került továbbfolyósításra, vagy akik 2011. évi CXCI. törvény 19. § (1a) alapján rokkantsági ellátásban részesülnek.

 • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások (belső, külső)

A projektbe történő bevonás megkezdését követően a 2016. év nyarán a szakmai tevékenység fókuszába az ügyfélkör feltárása, a megfelelő ügyfelek projektbe történő bevonása és a projektbe bevont ügyfélkör személyes, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén történő fejlesztése került, amely a halmozott hátrányokkal rendelkező, komplex, a munkaerő-piaci visszailleszkedést nagymértékben akadályozó problémák megszüntetésére és az ügyfélkör foglalkoztathatóságának javítására irányul. A tartós munkaerő-piaci távollét alatt kialakult, a foglalkoztathatóságot nagymértékben csökkentő akadályok intenzív, személyes segítségen alapuló szolgáltatások egyedi kombinációja révén kerülhetnek lebontásra vagy kompenzálásra, amely a hosszú távú munkaerő-piaci sikeresség érdekében a projektbe történő bevonás első 3 hónapjában kell, hogy megvalósuljon.

Ennek keretében munkatársaink által 2021.10.21-ig 223.456 belső kapacitásból nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás került biztosításra a programrésztvevő célcsoporttagok számára.

Az akkreditált szolgáltató szervezetek megjelenésével lehetővé vált a foglalkoztathatósági szempontból halmozott akadályokkal rendelkező célcsoport számára a külső szolgáltatások biztosítása, a támogatási rendszer működtetése, amely 2016. augusztusában vette kezdetét. A célcsoport számára szükséges foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat munkatársaink részéről belső kapacitásokkal, valamint 2016.08. hónaptól kezdődően az akkreditált szolgáltató szervezetekkel együttműködve, a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások támogatása keretében, külső kapacitások igénybevételével biztosítottuk.

2018 április 26-ig 29 akkreditált szolgáltatóval került sor az együttműködési megállapodás megkötésére, amely biztosítja a külső kapacitásból nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások országos lefedettségét. A projektbe bevont ügyfelek részére eddig az időpontig, tehát 2021.10.21-ig 4.683 szerződés mellett 4.645 fő programrésztvevő esetében került sor külső szolgáltatáson történő részvételre irányuló támogatás megállapításra, mintegy 662,3 millió Ft értékben, amelyből 109,2 millió Ft meghiúsulás, megtakarítás keletkezett. Az ügyfelek számára ezen forrásból eddig az időpontig 81.431 db, akkreditált külső szolgáltató által biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás került nyújtásra.

 • Munkaadói kapcsolattartás

A projekt munkatársai részt vettek az NRSZH Rehabilitációs Szakmafejlesztési Főosztálya által megvalósított Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának munkaerő-piaci előrejelzése, a PROGNÓZIS 2016 elnevezésű felmérés tervezésében, valamint megvalósításában és a felmérés eredményeinek kiértékelésében, továbbá a tanulmány elkészítésében. A felmérés eredményeiről szóló tanulmány 2016. december 20-án jelent meg. A prognózis célja az volt, hogy a Hivatal felmérje a megváltozott munkaképességű személyekre irányuló aktuális és rövid távú munkaerő-piaci keresletet, feltárja a nyílt munkaerőpiacon működő munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására irányuló hajlandóságát és azonosítsa a foglalkoztatás vélt és valós akadályozó tényezőit, valamint a lehetséges munkaerő-piaci beavatkozási pontokat az Európai Uniós forrásból megvalósuló foglalkozási rehabilitációs munkaerő-piaci programok szakmailag megalapozott végrehajtása és hatékony forrásfelhasználása érdekében. Az eredmények megalapozzák az EFOP-1.1.1-15, illetve a VEKOP-7.1.3-15 kiemelt projektek célzott, potenciális munkaadóknak biztosított szolgáltatási, illetve tanácsadási tevékenységét, valamint a munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelően működtetett kereslet-vezérelt képzési modelljét, feltárva a megváltozott munkaképességű személyek hiányszakmáit és a munkaadók által keresett szakképzettséget, illetve preferált munkaköröket.

Továbbá a projekt keretében a megfelelő munkaerő-kereslet megteremtése érdekében, a megfelelő létszámú, munkára kész állapotú ügyfélkör rendelkezésre állását követően a megvalósító munkatársak 2016. novemberében megkezdték az intenzív munkaadói kapcsolatfelvételt, amelynek keretében egy központi formalevél mentén mintegy 11.000 potenciális foglalkoztatásban érdekelt munkaadói partnerkör is megszólításra került, amely a foglalkoztatásba helyezés nagy volumenű megvalósításához szükséges munkaadói kapcsolattartói folyamat első, szükséges lépése volt.

Az eredmények a munkatársaink által biztosított állásfeltárásra irányuló tevékenységnek, a széleskörű munkaadói kapcsolattartásnak, illetve a projekt keretében megvalósult, munkaadók számára biztosított szolgáltatás vásárlásra irányuló beszerzés eredménye. A beszerzett szolgáltatás keretében a nyertes ajánlattevő 2 697 db munkaadó számára biztosított rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadást, illetve foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítést (összesen, mintegy 6.500 db szolgáltatást) annak érdekében, hogy a munkaadók nyitottságát hajlandóságát növelve minél szélesebbé váljon a projekt ügyfélkörét foglalkoztatni szándékozó munkaadói kör. A beszerzés eredményeként közel 300 munkaadó mintegy 850 ügyfélre vonatkozóan nyújtott be munkaerőigényt a projekt informatikai rendszerében. 

A tájékoztatás, információ nyújtás, érzékenyítés eredményeként a projekt informatikai rendszerében 3.050 új munkáltató regisztrált és nyújtott be 8.752 db munkaerőigényt 12.895 fő megváltozott munkaképességű ügyfelek foglalkoztatására.

Az IKRT rendszerben regisztrált munkaadók száma és a benyújtott munkaerő-igények

Munkaadói kapcsolattartás

2018.01.03

2018.09.30

2019.08.31.

2020.12.17.

Partnerként regisztrált munkaadó

db

1 388

2 689

2 780

3 050

Benyújtott munkaerő-igény

db

3 915

8 057

8 573

8 752

5 337

11 720

12 645

12 895

Munkaadói szemlélet formálás elősegítése

A munkáltatói szemlélet formálás elősegítéséhez kapcsolódóan a munkatársak által biztosított, hangsúlyos rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás mellett két beszerzés kerül megvalósításra a munkaerő-kereslet megfelelő intenzitásának megteremtése érdekében: egy munkaadókra fókuszáló kommunikációs szolgáltatás, illetve vásárolt munkaadói foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások beszerzése.

A munkaadók érzékenyítése céljából a 2017. novemberi szerződéskötést követő 4 hónapban a előzetesen megfogalmazott elvárásoknak megfelelően mintegy 2.500, a konvergencia régiókban működő cég vezetője, képviselője, munkatársa vette igénybe a célcsoport foglalkoztatását elősegíteni kívánó, munkaadóknak szóló foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat (rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás, vagy foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés, vagy foglalkozási rehabilitációs állásbörze típusú szolgáltatást).

A projekt keretében 2017. április 18. és 2017. június 8. között a konvergencia régiók megyéiben 18 munkaadói fórum és 18 rehabilitációs állásbörze került megrendezésre. A rendezvénysorozat legfőbb célja az volt, hogy a projektbe bevont megváltozott munkaképességű emberek és munkaadók találkozását elősegítse, az ügyfelek tartós, nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének támogatása, továbbá a munkaerőhiány által érintett munkaadók igényeinek megismerése és hatékony kielégítése érdekében. A munkaadói fórum és állásbörze sorozat az ország tizennyolc megyeszékhelyén várta az érdeklődőket. A munkaadói fórum során az érdeklődő munkaadók a projektről, a különböző támogatásokról, és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódó jó gyakorlatokról, a projekt ügyfélkörének általános főbb jellemzőiről, a foglalkoztatás előnyeiről, toborzási, kiválasztási és foglalkoztatási gyakorlatról kaptak érdemi tájékoztatást, melyet a két héttel későbbre tervezett állásbörzéken alkalmazhattak, kamatoztathattak. A munkaadói fórumon résztvevő több, mint 700 munkaadó átfogó képet kapott azokról a lehetőségekről, amelyeket kihasználva egyrészt erősíthetik társadalmi szerepvállalásukat, valamint javítható termelékenységük, másrészt ezeken túlmenően pénzügyi előnyöket is realizálhatnak a célcsoport foglalkoztatásának megvalósításával. A 18 megyeszékhelyen megrendezésre került rehabilitációs állásbörze nemcsak az állást kereső megváltozott munkaképességű emberek számára volt fontos, hanem a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatni szándékozó munkaadók számára is, mert a munkaadók nagy létszámú állást kereső ügyféllel, az ügyfelek pedig a megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatni kívánó munkaadókkal találkozhattak, amely megkönnyítette, adott esetben lerövidítette a toborzáshoz/álláskereséshez szükséges folyamat időtartamát. A 6 héten keresztül tartó országos állásbörze sorozaton összesen 1990 ügyfél és 324 olyan munkaadó vett részt, akik összesen 2.216 üres álláshelyet hirdettek meg. A rendezvénysorozat keretében megvalósult személyes beszélgetések alapján a munkaadók 1.060 megváltozott munkaképességű ember felvételét valószínűsítették, elsősorban az EFOP-1.1.1-15 projektben biztosított támogatott foglalkoztatás (bérköltség-támogatás) igénybe vétele mellett.

A Projektben alkalmazott, 2020-ban bevezetett új szakmai koncepció (magas munkaerő-kereslet által dinamizált munkaerő-kínálat) eredményeként a projekt a megváltozott munkaképesség személyek munkaerő-igényei tekintetében a legfőbb koordinációs szereplővé vált a munkaerő-piacon. Az ügyfélkör fejlesztésén túl kiemelt jelentőségű az intenzív munkaadói kapcsolattartás és ezen belül a munkaadók szemléletformálása, érzékenyítése, munkaerő-igényeinek feltárása és becsatornázása, illetve az ügyfelek folyamatos, meghirdetett munkakörökre történő közvetítése. A Projekt az elmúlt évben 4.063 munkáltató részére 14.928 mennyiségben nyújtott rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás szolgáltatást és a kereslet nagy irányú bővítésével, becsatornázásával, valamint az állásajánlatok partnerek felé való megosztásával nagymértékben hozzájárult a megváltozott munkaképességű személyek hátrányos munkaerő-piaci helyzetének előmozdításához.

A projekt keretében az elmúlt egy évben a megfelelő munkaerő-kereslet megteremtése érdekében megtett intézkedések hatására nagy emelkedést mutatott a munkaadói partnerek, illetve a benyújtott, célcsoport foglalkoztatására irányuló munkaerő-igények száma. Az intenzív munkaadói kapcsolattartás eredményeként 2020-ban nagy mennyiségű célcsoport foglalkoztatására irányuló állásajánlat került feltárásra, amelynek keretében összesen: 2.336 db munkaadónál 9.343 db üres, célcsoporttagok számára betölthető álláshely feltárását valósítottuk meg. A munkaadói kereslet bővítésére irányuló szakmai koncepció mentén a projektben továbbra is magas számú állásajánlat érhető el:

állás1-1090px
 • Támogatás nélküli elhelyezkedés elősegítése

A 2017-ben bekövetkezett szervezeti átalakításból és projektgazdát érintő jogutódlásból származó, átmeneti bevonási moratórium 2017. február 23-ai felfüggesztését követően folytatódott az ügyfelek programba vonása, majd 2017. február 27-től kezdve megnyílt a lehetőség új szerződések megkötésére a különböző támogatási eszközök tekintetében.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása mentén kerülhetett elindításra a támogatás nélküli elhelyezkedés elősegítésére irányuló állásfeltárás. A rendelkezésre álló források alapján, mivel minden ügyfél számára nem lesz biztosítható a támogatott foglalkoztatás lehetősége a projekt keretében, valamint az ügyfelek érdeke a támogatás nélküli elhelyezkedés elősegítése – ami sok esetben tartósabb munkaerő-piaci eredmények elérését képes megvalósítani, mint a támogatott foglalkoztatás – a támogatás nélküli elhelyezkedés elősegítésének megkezdése időben jóval hamarabb kezdődött meg, mint a támogatott foglalkoztatás. 

Ennek mentén a projektbe vont ügyfelek közül a projektben biztosított, különböző foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és a megfelelő munkaerő-piaci információk igénybevétele mentén támogatás nélkül 2021.10.21-ig 7 229 fő programrésztvevő helyezkedett el, 5 330 fő belső, 1 899 fő pedig külső szolgáltatást követően. Ezen személyek közül összesen 5 134 fő az, akik esetében csak támogatás nélküli elhelyezkedés valósult meg. 

Ezen programrésztvevők közül tehát 4 402 fő esetében valósult meg, hogy támogatás nélkül elhelyezkedtek és legalább 3 hónapig foglalkoztatták őket, közülük 3 138 fő ügyfél belső, 1 264 fő pedig külső szolgáltatás hatására helyezkedett el (ezen ügyfelek számába nem kerül beszámításra az, aki a programrészvétel során támogatás mellett is elhelyezkedett).

 • Támogatott foglalkoztatás

A külső szolgáltatások támogatásán túlmenően 2016. decemberétől elérhető az ügyfeleink foglalkoztatását támogatással vállaló munkáltatók számára a támogatott foglalkoztatás, mint támogatási elem, amely a támogatás nélkül nem elhelyezhető ügyfelek számára jelenthet megfelelő, foglalkozási rehabilitációt elősegítő megoldást, a munka tapasztalatszerzés szükségletének kielégítése érdekében.

A célcsoport foglalkozási rehabilitációját és ezen belül munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatás keretében 2021.10.21-ig 9.226 db támogatási szerződés került megkötésre, amelyek közel 6.837,2 Mrd Ft kötelezettségvállalást jelentenek. Ezzel 9.031 fő támogatott elhelyezkedését segítette elő a Projekt.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján, 2021.10.21-ig 8.654 támogatás zárult már le, amelyekből 1.160 db támogatási szerződés (13,4%) szűnt meg a határozott időtartam letelte előtt. Ez az eredmény a projektgazda korábbi projekt megvalósítás (TÁMOP-1.1.1-12/1 projekt) kapcsán szerzett tapasztalataira (7,8%-os meghiúsulás) alapozott, a hátrányosabb helyzetű célcsoport összetétellel korrigált (megnövelt) korábbi várakozásait is felülmúlja.

A programrésztvevők közül 33 fő megváltozott munkaképességű személy esetében volt lehetőség a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére 2021.02.18-ig, amelynek keretében a célcsoporttagok a támogatás mellett nyelvtanár, szellőzőtisztító, ingatlan közvetítő, zöldterület karbantartó, autókölcsönző, ruházati kiskereskedő és egyéb más tevékenységi körökben hoztak létre újonnan induló egyéni vállalkozásokat.

 • Képzés

A projekt keretein belül képzési támogatás nyújtható a célcsoporttagok számára, amely során a munkaerő-piaci előrejelzésben meghatározott szakmai irányokban indítható képzéseken történő részvételhez nyújtható támogatás. A képzés a foglalkoztathatóság javításának egyik kiemelt eszköze a foglalkozási rehabilitációban, hiszen a megváltozott munkaképességű emberek egészségkárosodása sok esetben nem kompatibilis a korábban megszerzett végzettséggel, így esetükben az új szakma megszerzése, vagy a digitális írástudás növelése gyakran paradigmaváltó lehet a munkaerő-piaci integráció folyamatában.

A projekt keretében 2017. októberében indult el az első szakmai képzés, mindeddig 582 fő projektrésztvevő került képzésbe, melyhez 552 fő esetében a képzés elvégzését elősegítő megélhetést biztosító támogatás is társul. A képzésbe került ügyfelek közül 2021.10.21-ig 534 fő esetében sikeresen zárult a képzés. Az indított képzések között a programrésztvevők és a munkaerő-piac igényei alapján az az elmúlt időszakban nagyobb ügyfélszámot érintően az ECDL jellegű, számítástechnikai kompetenciák fejlesztésére irányuló képzések, virágkötő, targoncavezető, számítógépes adatrögzítő, idegen nyelvi, nyelvvizsga megszerzésére felkészítő képzések és egy gyógymasszőr, valamint egy villanyszerelő képzés valósult meg. A folyamatban lévő képzések között ECDL, valamint digitális írástudás tanfolyamokon vesznek részt ügyfeleink.

A projekt, az elvárásként megfogalmazott indikátorokat és műszaki szakmai mutatókat teljesítette az előírt határidőig:

Indikátor / megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

CÉLÉRTÉK

Elvárás

2022.06.30-ig

Aktuális teljesítés

Teljesülés aránya (%)

I. sz. indikátor

Fogyatékossággal élő résztvevők száma

20.450

18.902

92,4%

II. sz. indikátor

A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma

16.200

14.766

91,1%

III. sz. indikátor

A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma

20.450

18.902

92,4%

4. sz. mutató

A program megvalósítás időszakában támogatott foglalkoztatásban részesült ügyfelek

8.200

7.491

91,4%

5. sz. mutató

A program megvalósítás időszakában külső szolgáltatás igénybevétele mellett foglalkoztatott ügyfelek

1.264

1.264

100,0%

6. sz. mutató

A program megvalósítás időszakában belső szolgáltatás igénybevétele mellett elhelyezkedett ügyfelek

3.875

3.138

81,0%

7. sz. mutató

Képzettséget vagy végzettséget szerző személyek száma.

670

534

79,7%

8. sz. mutató

Munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma.

19.650

17.177

87,4%

9. sz. mutató

Javul a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos ismereteinek szintje.

3.250

3.050

93,8%

A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációja érdekében munkaerő-piaci státuszfelmérést valósítottunk meg 2021. február hónap során, aminek részeként egy ügyfél elégedettségi felmérést is megvalósítottunk, hogy a projekt további tervezésével, valamint az esetleges fejlesztési irányokkal kapcsolatban érdemi információt kapjunk.

A munkaerő-piaci monitoring felmérés során 13.822 főt értünk el telefonon (az összes ügyfél 81,9%-a), ebből:

 • 7.470 fő dolgozik (az elért ügyfelek 54%-a),
 • 3.329 fő kilépett a munkaerőpiacról (az elért ügyfelek 24,1%-a),
 • 3.023 fő nem dolgozik, de szeretne elhelyezkedni (az elért ügyfelek 21,9%-a), akik közül 2.432 fő igényli a projekt segítségét.

Az ügyfélelégedettség-mérés keretében felmértük a projektben zajló fejlesztési folyamatokról alkotott érintetti véleményeket a projekt szolgáltatásainak jövőbeli fókuszpontjainak meghatározása érdekében véletlenszerűen kiválasztott, reprezentatív mintából álló 1.050 fő korábbi programrésztvevő megkeresésével és válaszainak rögzítésével.

A felmérés eredményeként megállapítható:

 • A megkeresett személyek 77%-a válaszolt a kérdőív kéréseire.
 • A válaszadók 96%-a az elhelyezkedéssel összefüggő okokat jelölt meg a projektbe történő belépés indokaiként, ezen belül első helyen az elhelyezkedéshez nyújtott folyamatos, személyes segítség és támogatás volt a belépésük legfőbb oka. A megkérdezettek több, mint 80%-a teljes mértékben elégedett az elérhető támogató szolgáltatásokkal, 76%-uk szerint nincs szükség változtatásra a projekt nyújtotta szolgáltatásokban, illetve az ügyfeleink 84%-a nem észlelt problémát a szolgáltatások igénybevétele során. A megkérdezettek átlagosan 10-ből 8,5-re értékelték a munkaerő-piaci helyzetük javítása, elhelyezkedésük elősegítése céljából megszerzett ismeretek és tudás hasznosságát.
 • A válaszadók 88%-a elégedett a megvalósult eredményekkel, a programrésztvevők többségét hozzá tudtuk segíteni a kívánt célokhoz: 70%-uk esetében növekedtek az elhelyezkedési esélyek munkatársaink közreműködése miatt, 56%-uk jelenleg is dolgozik, azaz az is megállapítható, hogy a projektből való kilépést követően számos ügyfelünk képes tartósan elhelyezkedni a munkaerő-piacon. A válaszadók 82%-a jelentős vagy közepes mértékű hatást tulajdonít a projekt által nyújtott szolgáltatásoknak, tanácsadásoknak abban, hogy sikerült elhelyezkedniük. Fontos kimeneti eredmény, hogy a nem dolgozó ügyfelek majdnem 68%-a szeretne munkába állni.

A projekt keretében kialakított, innovatív szakmai elemek és tevékenységek:

 • MMK centrikus munkaadói munkaerő-piaci kutatás (prognózis) lefolytatása,
 • ügyfél-profiling kialakítása és alkalmazása,
 • országos, munkaadói fórummal összekötött rehabilitációs állásbörze sorozat megvalósítása 2017-ben, 18 helyszínen, 324 munkaadó és közel 2 000 ügyfél részvételével,
 • IKRT (online támogatáskezelő és ügyfél-életút dokumentáló rendszer) továbbfejlesztés és alkalmazása,
 • külső szolgáltatás támogatási rendszerének kialakítása
 • önfoglalkoztatóvá válás támogatás bevezetése, távmunka, és bedolgozói jogviszony támogatás bevezetése
 • továbbfoglalkoztatási intézkedésrendszer
 • Foglalkozási Rehabilitációs Outplacement (MMK munkavállalók gondoskodó elbocsátása) – COVID okozta munkaerő-piaci helyzetben
 • munkaerő-piaci monitoring rendszer
 • adatelemzések – (30 ezer ügyfél bemeneti, fejlesztési és kimeneti adatai alapján),
  • Prediktív analízis alapú munkakör ajánló rendszer, fejlesztést tervező döntéstámogató rendszer
  • Ügyfelek és munkakörök illesztését elősegítő, ajánlatok sorba rendezését meghatározó algoritmus
  • Betegségek (BNO) mellett betöltött munkakörök listáját megjelenítő alkalmazás
 • Foglalkoztatási Jó Gyakorlatok Katalógusa kiadvány és adatbázis

Összességében, a 2016 nyarán megkezdett szakmai tevékenység során, a projekt keretében fejlesztésbe vont 18.902 fő programrésztvevő ügyfelünkből:

 • 9.031 fő támogatott foglalkoztatás keretében,
 • 33 fő vállalkozó válást elősegítő támogatás révén vált önfoglalkoztatóvá,
 • 5.134 fő támogatás nélkül került foglalkoztatásba, azaz összesen

14.198 ügyfelet tudtunk munkába segíteni (a bevont ügyfelek több, mint 75 %-át).

 A projektben eddig az ügyfelek több, mint 88%-a került kiléptetésre:

 • Kilépett ügyfelek száma: 16.800 fő
 • Kilépéskor munkaviszonyban álló ügyfél: 8.420 fő
 • Kilépéskor vállalkozó: 82 fő

Kilépéskor foglalkoztatásban álló ügyfelek aránya: 51%.