Magyar Jelnyelvi Iroda

Az Iroda – a jelnyelvi tolmácsszolgálatok módszertani központjaként – a hatályos jogszabályoknak megfelelően bonyolítja az állam által térítésmentesen biztosított jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételére irányuló pályázatot, végzi a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatokat és a kapcsolódó kijelölési eljárást, valamint a pályázati programok tartalmi és szakmai megvalósításának ellenőrzését.

Az Iroda feladata különösen

  • a) a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény alapján a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével összefüggő feladatok szakszerű és hatékony ellátása;
  • b) a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet szerinti, a módszertani központhoz rendelt feladatok eredményes megvalósítása;
  • c) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 9-11. § szerinti, a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével és a kapcsolódó kijelölési eljárással összefüggő feladatok bonyolítása.

Munkatársak

Mózesné Ruzsák Beáta
irodavezető

Csohány Adrienn
jelnyelvi referens

Hatta Marianna
jelnyelvi referens

Stumpf Éva
pénzügyi referens

Az iroda közvetlen telefonszáma: 0630/756-7195