Autizmus-specifikus szolgáltatások

A munkacsoport a fogyatékos személyek és családjaik életét segítő, valamint a fogyatékos személlyel közvetlenül foglalkozó szakembereknek szakmai programokat és javaslatokat dolgoz ki, fejleszt és valósít meg. Ezek elemei a következők: képzések fogyatékosságügyi moduljainak szakmai véleményezése, tartalombővítése; nem-akkreditált, a gyakorlatra fókuszáló képzések és szemléletformáló programok kidolgozása, megtartása; egyéni megkeresésekre információnyújtás, tanácsadás; szakirodalom biztosítása. Közreműködik európai projektek előkészítésében, valamint eszközkölcsönzést biztosít.                                                                      

Autizmus támában Kiss Nikoletta, fogyatékosságügyi referens kolléganőt a címen lehet keresni.