Pályázatkezelési feladatok

Hazai források felhasználásával pályázati úton nyújtunk támogatást a fogyatékos személyeket tömörítő vagy azokat segítő szervezetek, intézmények részére. Tevékenységi körünkbe tartozik az életminőség-javító szolgáltatások, a foglalkoztatás, a szülősegítés, a rehabilitáció, a segítő kutya kiképzésével és alkalmazásával foglalkozó szervezetek, a fogyatékos személyeket ellátó szociális intézmények támogatása. Ennek keretében feladatunk különösen

 • a pályázatkezelést az erre kialakított online felületen végezni;
 • előkészíteni a pályázati dokumentációt, gondoskodni annak jóváhagyásáról, közzétételéről;
 • a pályázók számára információt nyújtani, ügyfélszolgálatot működtetni, információs napokat szervezni;
 • gondoskodni a benyújtott pályázatok kezeléséről, formai és szakmai értékeléséről;
 • előkészíteni a támogatási szerződések megkötését;
 • közreműködni a pályázatokkal kapcsolatos beszámolási, pénzügyi, számviteli feladatok ellátásában;
 • közreműködni a pályázatkezelésre kialakított online felület folyamatos fejlesztésében;
 • elvégezni a pályázatokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat.

 

Támogatáskezelési feladatok

Támogatáskezelési feladataink során a hazai projektekhez, programokhoz kapcsolódó pénzügyi, lebonyolítási feladatokat, valamint a projektek, programok megvalósításának szakmai ellenőrzését végezzük, különösen

 • az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, a titkos menedékházak, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények kivételével a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos, pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását,
 • a benyújtott elszámolások pénzügyi és szakmai ellenőrzését,
 • a támogatások kiutalását és a követelések kezelését, így különösen az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, titkos menedékházak, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények kivételével a fejlesztő foglalkoztatás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos pénzügyi, szakmai ellenőrzési feladatok ellátását.