Autizmus-koordináció

Az Igazgatóság az autizmus koordinációs feladatai körében

  • a hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (Országos Fogyatékosságügyi Program, ENSZ Egyezmény, Fot.) alapján segíti az autista embereket segítő szolgáltatásrendszer fejlesztését, támogatását;
  • az autista emberek és családjaik életét segítő szakmai programokat és javaslatokat dolgoz ki, fejleszt és valósít meg;
  • feltárja az Intézet által megvalósított programokban az autizmus-szempontú fejlesztések szinergiáit, végzi más szervezeti egységek autizmussal kapcsolatos szakmai támogatását