EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A Széchenyi 2020 program keretében 2017 tavaszán indult el a "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése" projekt, amely 5,4 milliárd forintból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását.

 

A kedvezményezett megnevezése:

    Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumvezető

    Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI), konzorciumi partner

    Klebelsberg Központ (KK), konzorciumi partner

    Magyar Államkincstár (Kincstár), konzorciumi partner

    Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), konzorciumi partner

    Oktatási Hivatal (OH), konzorciumi partner

 

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A szerződött támogatás összege: 5 372 391 364 Ftebből a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetre jutó támogatás összege: 40.254.129 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.

 

A projekt céljai: A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról kapnak ismereteket.

A szülők gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési utakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor csökkenti - különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszerek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.

 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, mint konzorciumi partner által megvalósítandó feladatok:

  1. A gyermekvédelmi és szociális szakellátásban elhelyezett fogyatékos vagy más okból speciális támogatást igénylő gyermekek ellátását feltáró kutatás
  2. A szolgáltatáshiányos területeken mozgó komplex szolgáltatási hálózatfejlesztés, speciális szolgáltatások nyújtása, szolgáltatásnyújtás lehetőségeinek kidolgozása
  3. A szolgáltatáshiányos, hátrányos helyzetű területek ellátására ösztönző rendszer kidolgozása és működtetése a szakemberek számára

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztse

A projekt oldala az alábbi linken érhető el: http://www.gyermekut.hu