Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása- 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

TSZR2021 és TSZR2021-2 esetén

módosítás dátuma: 2022. május 3.

Fülöp Attila államtitkár úr 2022. április 29-én jóváhagyta a TSZR2021 első és második körös Pályázati Felhívás és Útmutatók módosításait.

A módosított Felhívásokat a lap alján, a Kapcsolódó fájloknál lehet letölteni. 

A legfontosabb módosítások a rendelkezésre álló támogatási összegben, a havi támogatási összeg meghatározásában, a benyújtási határidőben, a szakmai értékelés meghatározásában valamint a megvalósítási időszakban történtek. 

E módosítások a pályázati felhívásban - jól látható módon - átvezetésre kerültek. 

------------------------------------------------------

Nyertes lista

hirdetés dátuma: 2021.12.02.

A Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021 című - ismételt hirdetésű -pályázati program felhívására beérkezett pályázatok formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi Gesztor szervezeteket támogatja a feladatok ellátására:

PR-Kód A szervezet neve Ellátási terület Támogatási összeg
TSZR2021-2-2302 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés és Csongrád-Csanád megyében 14 466 000 Ft
TSZR2021-2-2308 Komárom - Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény  Fejér és Komárom - Esztergom megye

1 583 333 Ft

(időarányos támogás 2021.12.31-ig)

TSZR2021-2-2315 Szent Anna Római Katolikus Gondnokság Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  Bács-Kiskun és Tolna megye 14 074 850 Ft

-----------------------------------------------

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021”

(TSZR2021)

- Ismételt felhívás az alábbi területi egységek vonatkozásában -

Komárom-Esztergom és Fejér megye

Pest és Nógrád megye

Békés megye és Csongrád-Csanád megye

Bács-Kiskun megye és Tolna megye

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. október 13.

 

A pályázat hivatkozási száma

TSZR2021

A pályázat kiírója

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI) pályázatot hirdet a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás (a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai kivételével) vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszer létrehozására (továbbiakban szakmatámogató hálózat kijelölése)  a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott területi egységeken.

A pályázati felhívás területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálja a területi szociális alap- és szakosított (a továbbiakban: szociális szolgáltatások) ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

A TSZR2021 pályázati felhívás keretében a lehetséges 11-ből mindössze 7 területi egység esetében került nyertes pályázat kihirdetésre. A szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások területi és szakterületi vonatkozásában a hálózat országos lefedettsége jelen pályázati kiírásban meghatározott 4 területi egységgel történő bővítéssel érhető el. A területi egységenkénti alap és szakosított szociális és gyermekjóléti ellátások pontos számát e felhívás 2. sz. melléklete tartalmazza.

A pályázók köre

 • Pályázatot nyújthat be az a gesztorszervezet, mely speciális, a szakmatámogatási tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező konzorciumot képvisel. További részleteket a konzorcium feltételeiről a Pályázati Felhívás és Úmutató 5. pontja tartalmazza

Kizárólag az alábbi területek ellátására nyújtható be pályázat:

 • Komárom-Esztergom és Fejér megye
 • Pest és Nógrád megye
 • Békés megye és Csongrád-Csanád megye
 • Bács-Kiskun megye és Tolna megye

Támogatható programok, támogatás mértéke

Személyi feltételek–gesztorszervezet

 1. A konzorcium gesztorszervezetének biztosítania kell 1 fő főállású, közalkalmazotti, vagy munkaszerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott (módszertani) munkatársat.
 2. A gesztorszervezet szakmatámogatási (módszertani) munkatársának legalább 5 éves szociális szolgáltatás területén szerzett tapasztalattal és a következő szakképzettségek valamelyikével kell rendelkeznie: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus, szociális menedzser, szociológus, igazgatásszervező, jogász, közgazdász:
 • A képesítési követelmények alól felmentés nem adható.
 1. A konzorciumi partnerek munkájáért, összefogásáért, koordinálásáért a gesztorszervezet felel (konzorcium szakmai vezetője).
 2. A gesztorszervezet főállású szakmatámogatási (módszertani) munkatársa tartja a kapcsolatot az NSZI-vel és az EMMI-vel.
 3. A gesztorszervezet erre a feladatra létrehozandó munkatársi pozíciója önálló, teljes státusz, azt nem töltheti be intézményvezető, szervezeti vagy szakmai egységvezető.
 4. A támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokat a gesztorszervezet biztosítja. A szakmai feladatok végrehajtásáért és a forrás célszerinti felhasználásáért gesztorszervezet intézményvezetője felel.

Személyi feltételek– konzorciumi tagok

 1. A konzorciumi partnerek részmunkaidőben történő foglalkoztatás, vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés keretében teljesítik az egyes részterületekhez kapcsolódó feladatokat.
 2. A gyermekek átmeneti gondozásának képviseletét a konzorciumban biztosítani kell.

Az előzőekben meghatározott szakembereken kívül a konzorcium más a szakmatámogatási, hálózati feladatok megvalósításához szükséges szakembereket is tervezhet a költségvetésében!

Szakmai tevékenységek

A pályázó konzorcium köteles részt venni az NSZI rendeletben rögzített feladatainak ellátásába az alábbiak szerint:

 1. az NSZI felkérésére a működést engedélyező kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében a szakmai program véleményezésében való részvétel;
 2. az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként való kirendelése alapján engedélyesek működésének ellenőrzésében való részvétel az NSZI-vel együttműködve (önállóan, az NSZI felkérése nélkül, ellenőrzést nem végezhet);
 3. szakmai ajánlások, útmutatók készítése;
 4. szakmai műhelyek szervezése;
 5. konkrét ügyekben, krízishelyzetekben esetmegbeszélések szervezése;
 6. szakmai iránymutatások, állásfoglalások készítése;
 7. statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítése;
 8. együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel;
 9. szakmai célvizsgálat lefolytatásában való részvétel.

A szakmatámogatási, hálózati feladatokban a jogszabály változása esetén módosítások bekövetkezhetnek.

A  3.,4.,5.,6. és 7. feladatok tekintetében – ide nem értve a projekt feladatinak és eredményeinek az illetékes nyertes konzorcium részére történő átadásával kapcsolatban felmerülő tevékenységeket - kizárólag olyan tevékenység számolható el, amely az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása című kiemelt projekt keretében, a demenciával élő személyek ellátását végző szakemberek szakmatámogató hálózata és a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmatámogató hálózata által a Felhívásban és a Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint nem kerülnek megvalósításra vagy a projekt vonatkozó tevékenységének zárásáig (jelenleg tervezetten: 2022. február 28.) nem kerülnek megvalósításra.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 53 736 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI, minta pályázat lebonyolítója között létrejött együttműködési megállapodás (ügyiratszám: X/815-1/2021/SZOCSZOLG) biztosít.

Forrás megnevezése:20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása sor 5. Egyes szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása részfeladatán áll rendelkezésre.

ÁHT: 385595

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

A pályázaton nyertes konzorciumok a szakmatámogatási hálózati megbízatást határozott időtartamra nyerik el: 2021. december 1-től 2024. június 30-ig.

Megvalósítási időszakok a megbízatás időtartama alatt:

2021. december 1. – 2022. június 30.

2022. július 1. – 2023. június 30.

2023. július 1. – 2024. június 30.

A megbízatás időtartamán belül (2021. december 1. – 2024. június 30. között) az NSZI Pályázati Igazgatósága évente támogatói okiratot bocsájt ki a gesztorszervezet számára a Módszertani Igazgatóság egyeztetésével.

Az NSZI a 2021. évi támogatás biztosítására vállal kötelezettséget a pályázaton nyertes konzorciumok irányába. A 2022. és 2023. évi támogatás mértéke az NSZI és az EMMI között megkötésre kerülő lebonyolítói megállapodás tartalma szerint alakul.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 250/1/2021REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

Pályázat benyújtása 

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. november 12. 

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

A részlétes Pályázati Felhívás és Útmutató a lap alján található a Kapcsolódó fájlok között (második körös Útmutató).

Sikeres pályázást kívánunk!

----------------------------------------------

Nyertes lista

hirdetés dátuma: 2021.10.01.

A Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021 című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi Gesztor szervezeteket támogatja a feladatok ellátására:

Pályázat kódja Gesztor szervezet neve Ellátási területe Támogatási összeg
TSZR2021-1481 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Győr-Moson-Sopron megye és Veszprém megye   22 000 000,00 Ft
TSZR2021-1485 Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye   22 656 000,00 Ft
TSZR2021-1488 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest   31 080 000,00 Ft
TSZR2021-1489 Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Baranya megye és Somogy megye   22 656 000,00 Ft
TSZR2021-1491 Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Vas megye és Zala megye   10 600 000,00 Ft
TSZR2021-1495 Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye    10 862 400,00 Ft
TSZR2021-1515 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   10 600 000,00 Ft

------------------------------------

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása- 2021”

(TSZR2021)

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. június 14.

FONTOS! A Pályázati Felhívás és Útmutató módosult. A módosítás ideje: 2021.07.08.

A Pályázati Felhívás és Útmutató 5. pontja módosult az alábbira:

"A konzorcium együttes feltételei:

 1. A konzorciumot egy gesztorszervezet és mellette legfeljebb nyolc tíz konzorciumi tag alkothatja."

A Pályázati felhívás 10. pontja módosult: 

A Pályázat benyújtási határideje: 2021. július 20. -ra módosult!

FONTOS! A TSZR2021 Költségterv_indoklása excel fájl módosítására volt szükség. A HAPI rendszerben a fájl cseréje megtörtént. Az első munkalapon, az éves tervezésnél nem történt változás. Törlésre került a második munkalap. (2021.07.08.)

A pályázat hivatkozási száma

TSZR2021

A pályázat kiírója

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI) pályázatot hirdet a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás (a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai kivételével) vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszer létrehozására (továbbiakban szakmatámogató hálózat kijelölése) az ország 11 területi egységére.

A pályázati felhívás területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálja olyan területi szociális alap- és szakosított (a továbbiakban: szociális szolgáltatások) ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

A pályázók köre

 • Pályázatot nyújthat be az a gesztorszervezet, mely speciális, a szakmatámogatási tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező konzorciumot képvisel. További részleteket a konzorcium feltételeiről a Pályázati Felhívás és Úmutató 5. pontja tartalmazza

Támogatható programok, támogatás mértéke

Személyi feltételek–gesztorszervezet

 1. A konzorcium gesztorszervezetének biztosítania kell 1 fő főállású, közalkalmazotti, vagy munkaszerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott (módszertani) munkatársat.
 2. A gesztorszervezet szakmatámogatási (módszertani) munkatársának legalább 5 éves szociális szolgáltatás területén szerzett tapasztalattal és a következő szakképzettségek valamelyikével kell rendelkeznie: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus, szociális menedzser, szociológus, igazgatásszervező, jogász, közgazdász:
 • A képesítési követelmények alól felmentés nem adható.
 1. A konzorciumi partnerek munkájáért, összefogásáért, koordinálásáért a gesztorszervezet felel (konzorcium szakmai vezetője).
 2. A gesztorszervezet főállású szakmatámogatási (módszertani) munkatársa tartja a kapcsolatot az NSZI-vel és az EMMI-vel.
 3. A gesztorszervezet erre a feladatra létrehozandó munkatársi pozíciója önálló, teljes státusz, azt nem töltheti be intézményvezető, szervezeti vagy szakmai egységvezető.
 4. A támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokat a gesztorszervezet biztosítja. A szakmai feladatok végrehajtásáért és a forrás célszerinti felhasználásáért gesztorszervezet intézményvezetője felel.

Személyi feltételek– konzorciumi tagok

 1. A konzorciumi partnerek részmunkaidőben történő foglalkoztatás, vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés keretében teljesítik az egyes részterületekhez kapcsolódó feladatokat.
 2. A gyermekek átmeneti gondozásának képviseletét a konzorciumban biztosítani kell.

Az előzőekben meghatározott szakembereken kívül a konzorcium más a szakmatámogatási, hálózati feladatok megvalósításához szükséges szakembereket is tervezhet a költségvetésében!

Szakmai tevékenységek

A pályázó konzorcium köteles részt venni az NSZI rendeletben rögzített feladatainak ellátásába az alábbiak szerint:

 1. az NSZI felkérésére a működést engedélyező kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében a szakmai program véleményezésében való részvétel;
 2. az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként való kirendelése alapján engedélyesek működésének ellenőrzésében való részvétel az NSZI-vel együttműködve (önállóan, az NSZI felkérése nélkül, ellenőrzést nem végezhet);
 3. szakmai ajánlások, útmutatók készítése;
 4. szakmai műhelyek szervezése;
 5. konkrét ügyekben, krízishelyzetekben esetmegbeszélések szervezése;
 6. szakmai iránymutatások, állásfoglalások készítése;
 7. statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítése;
 8. együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel;
 9. szakmai célvizsgálat lefolytatásában való részvétel.

A szakmatámogatási, hálózati feladatokban a jogszabály változása esetén módosítások bekövetkezhetnek.

A  3.,4.,5.,6. és 7. feladatok tekintetében – ide nem értve a projekt feladatinak és eredményeinek az illetékes nyertes konzorcium részére történő átadásával kapcsolatban felmerülő tevékenységeket - kizárólag olyan tevékenység számolható el, amely az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása című kiemelt projekt keretében, a demenciával élő személyek ellátását végző szakemberek szakmatámogató hálózata és a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmatámogató hálózata által a Felhívásban és a Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint nem kerülnek megvalósításra vagy a projekt vonatkozó tevékenységének zárásáig (jelenleg tervezetten: 2022. február 28.) nem kerülnek megvalósításra.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 257 168 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI, minta pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás (ügyiratszám: X/815-1/2021/SZOCSZOLG) fog biztosítani.

Forrás megnevezése:20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása sor 5. Egyes szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása részfeladatán áll rendelkezésre.

ÁHT: 385595

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

A pályázaton nyertes konzorciumok a szakmatámogatási hálózati megbízatást határozott időtartamra nyerik el: 2021. szeptember 1-től 2024. június 30-ig.

Megvalósítási időszakok a megbízatás időtartama alatt:

2021. szeptember 1. – 2022. június 30.

2022. július 1. – 2023. június 30.

2023. július 1. – 2024. június 30.

A megbízatás időtartamán belül (2021. szeptember 1. – 2024. június 30. között) az NSZI Pályázati Igazgatósága évente támogatói okiratot bocsájt ki a gesztorszervezet számára a Módszertani Igazgatóság egyeztetésével.

Az NSZI a 2021. évi támogatás biztosítására vállal kötelezettséget a pályázaton nyertes konzorciumok irányába. A 2022. és 2023. évi támogatás mértéke az NSZI és az EMMI között megkötésre kerülő lebonyolítói megállapodás tartalma szerint alakul.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

HAPI - Pályázatkezelő rendszer

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 250/1/2021REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

Kizárólag érvényes regisztrációs nyilatkozattal lehet pályázatot véglegesíteni!

Pályázat benyújtása 

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. július 20. 

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

1. A TSZR2021 pályázati felhívás és útmutató 5. pályázók köre pontja szerint amennyiben az engedélyes nem jogi személy, a fenntartóval kerül megkötésre támogató irat, de a feladatot az intézménynek kell ellátnia. A mi esetünkben egyik engedélyes sem jogi személy. Ez kizáró ok-e arra nézve, ha külön-külön területen más-más engedélyeseink pályáznak gesztor szervezet szerepre, de egyikük sem tud majd aláírni, csak a fenntartó? Felmerült bennünk, hogy emiatt esetleg csak egy konzorciumban lehetünk gesztor szervezet.

Ebben az esetben a különböző területen lévő intézmények lehetnek gesztor szervezetek – tehát több helyre is pályázhatnak -, és az Önök esetében akkor mindegyik esetben a Fenntartóval kötünk szerződést. Nem kizáró ok.

2. A felhívás és útmutató részletesen tartalmazza, hogy a pályázó konzorciumnak milyen szolgáltatásokat kell kötelező jelleggel lefednie. A megjelölt szolgáltatások között azonban több olyan ellátás is szerepel, amely további altípusokra bontható. Ilyen például a közösségi ellátások, amely magában foglalja a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását. A kérdés arra irányul, hogy ebben az esetben mindhárom szolgáltatási altípust le kell fednie a konzorciumnak vagy elegendő a három altípus közül legalább egyre vonatkozóan végleges szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéssel rendelkeznie a gesztorintézménynek vagy a konzorciumi partnereknek?

A kérdés vonatkozásában elegendő, ha az adott szolgáltatás vonatkozásában altípusonként csak egyet fed le. Ez ugye az Szt. 57. § (1) bek. a) falu és tanyagondnoki szolgáltatás és g) közösségi ellátások pontja tekintetében merül fel.

3. A költségvetési terv kapcsán felmerült kérdésként, hogy az 1/2000.(I.7.) SzCsM r. 14. § által nevesített szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj összege a szakmatámogató hálózat felállásával a Támogatói okiratban foglalt összegen felül a konzorciumot megillető bevétel lesz, vagy a véleményezés díját továbbra is közvetlenül a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére fizetik meg az érintettek?

A szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj ellenértéke az NSZI-t illeti meg.

4. A TSZR2021 hivatkozási számú  „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021” pályázati kiírásban  a 11.2. Benyújtandó dokumentumok táblázatának 3. pontjában az alábbiak szerepelnek: „Fenntartó egyetértését igazoló okirat (minden tag vonatkozásában)”.Önkormányzat  fenntartásában működő Intézmény  benyújtandó pályázata esetén  elegendő-e egy Polgármesteri  egyetértést tartalmazó nyilatkozat, vagy Közgyűlési határozat szükséges?

Elegendő a Polgármesteri egyetértést tartalmazó nyilatkozat.

5. Abban az esetben, ha a pályázatban olyan integrált intézménnyel kívánunk együttműködni, amely székhely- és több telephely engedéllyel is rendelkezik és a partnerség kiterjed a székhelyen és a telephelyeken nyújtott különböző szolgáltatásokra is, hogyan kell a konzorciumi partnerek számát számítani? Maga az integrált intézmény számít egy konzorciumi partnernek és a székhelyen-telephelyeken nyújtott szolgáltatásai is figyelembe vehetőek? Vagy pedig a székhely és a telephely engedélyei külön-külön önálló konzorciumi partnernek számítanak?

Konzorciumi tag lehet a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett szociális szolgáltató, intézmény (…) Amennyiben az engedélyes nem jogi személy, abban az esetben a fenntartóval kerül megkötésre a támogatói okirat, a feladatot azonban az intézménynek kell ellátnia. Függetlenül attól, hogy az integrált intézmény több telephelyen több szolgáltatási altípusra rendelkezik engedéllyel, a konzorciumi partner az integrált intézmény lesz, így a pályázat során konzorciumi partnerként magát az integrált intézményt kell figyelembe venni.

6. A 9.1 elszámolható költségek e. pontjában felhalmozási költségként informatikai és infokommunikációs eszközök is beszerzésre kerülhetnek  1m ft értékben, azonban a 9.2 pontban nem lehet igényelni támogatást saját iroda kialakításának költségeire. Hogyan kell értelmezni ezt a két részt együttesen?

A program végrehajtása során iroda kialakításának finanszírozására nincs lehetőség, azt a megvalósító szervezeteknek kell biztosítaniuk, mindazonáltal a munkatársak számára szükséges irodai eszközök a pályázatban meghatározottak szerint beszerezhetőek a pályázati forrás terhére a pályázat megvalósulásának első évében.

7.A konzorciumi szerződés formátuma – Egy iratba foglalt, az összes konzorciumi taggal aláírt dokumentum, vagy minden konzorciumi taggal külön kerüljön megkötésre?

A megállapodás megkötésének a módja a pályázóra van bízva, ahogyan technikailag könnyebben kivitelezhető. Lehet külön-külön és egyben is megkötni.

8. Az első ciklus 10 hónap. 2021. szeptember 1-től, 2022. június 30-ig tart. Erre is 22.000.000 Ft a felhasználható összeg, vagy arányosan kevesebb?

A 2021. szeptember 1-től 2022. június 30-ig tartó támogatási időszak alatt a területi szakmafejlesztési egységek a pályázatban szereplő teljes összeggel kerülnek finanszírozása. A keretösszeg függetlenül attól, hogy a támogatási időszak rövidebb, nem kerül arányosításra. A 10 hónapra rendelkezésre álló többletet (3Mft) lehet fordítani e finanszírozási ciklusban felhalmozási költségekre.

9. Figyelembe kell -e venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alábbi bekezdéseit a költségvetés tervezése során:
(3)  Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó
a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét

A pályázat keretében megvalósuló szakmai tevékenységgel nem módszertani intézményeket, hanem szakmafejlesztő és szakmatámogató hálózatot hozunk létre. Ennek megfelelően közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének hatálya nem terjed ki a pályázati program keretében megvalósuló tevékenységre.

10. Ha közalkalmazottként foglalkoztatom a módszertani munkatársat, akkor is az ő teljes bére a támogatásból kerül finanszírozásra?

Igen, annak azonban természetesen nincsen akadálya, hogy az illetmény finanszírozásához további (saját) forrásokat is bevonjon a pályázó.

11. A 7.1.c pontban említett (konzorciumi szakmai vezető) az a főállású szakmatámogatási munkatárs egyben, vagy ez egy külön státusz, amelyre ki kellene jelölni a gesztorszervezetből valakit? A tszr szakemberek pályázati mellékletben szereplő táblában külön soron szerepeltetik a szakmai vezető státuszt. Amennyiben külön szakembert kell erre kijelölni, akkor a költségvetési sorokon belül hol célszerű szerepeltetni a bérét?

Igen, 1 fő főállású módszertani munkatárs alkalmazása kötelező a gesztorszervezetnél. A konzorciumi szakmai vezető alkalmazása nem kötelező. A konzorcium szakmai munkájáért a gesztor szervezet felel, így a pályázati felületen be kell mutatni azt a kollégát, aki a gesztor részéről szakmailag felel a konzorcium működéséért.

12. A 12.2  Formai ellenőrzés mellékletben említik, hogy a pályázati anyag része a 1) fenntartó egyetértését igazoló okirat, valamint 2) a konzorciumi szerződés. Kérdés: van ehhez kapcsolódóan a pályázatban egységes formanyomtatvány?

Nincsen egységes formanyomtatvány.

13. A TSZR2021 kódszámú pályázattal kapcsolatban kérdezném, hogy az útmutató 5. fejezet 2. 3. 4. és 5. pontjában foglaltak közül, ha bármelyik pont teljesítése nem lehetséges, akkor bevonható konzorciumi partnerként országos vagy területi szakmai képviseletet ellátó szervezet?

Az útmutató 5. PÁLYÁZÓK KÖRE c. fejezetben foglaltak alapján a válasz igen. Jelezzük, hogy az útmutató alapján a szomszédos területi egységből is bevonható partner. A gesztorszervezetnek részletesen, kellő alátámasztással be kell mutatnia a pályázatában, hogy milyen akadályoztatás miatt nem sikerült az adott területről megfelelő konzorciumi partnert bevonni (például: nem működik olyan szolgáltatás, nem vállalta a adott területi egységben működő szolgáltató a partnerséget stb.).

14. A pályázati felhívásban (7.1. Személyi feltételek – gesztorszervezet) 1 fő főállású módszertani munkatársat kell biztosítania a gesztorszervezetnek. A konzorciumi partnerek munkájáért összefogásáért, koordinálásáért  a gesztorszervezet felel (konzorcium szakmai vezetője). A pályázati felületen a szakmatámogatási tevékenységben résztvevő valamennyi szakember bemutatásánál külön munkatársként, személyként szerepel főállású módszertani munkatárs és konzorcium szakmai vezetője is. Kérdésünk, hogy 1 fő főállású módszertani munkatárs alkalmazása kötelező a gesztorszervezetnél? A konzorciumi partnerek munkájáért összefogásáért, koordinálásáért pedig a gesztorszervezet felel, plusz konzorciumi szakmai vezető alkalmazása nem kötelező?

Igen, 1 fő főállású módszertani munkatárs alkalmazása kötelező a gesztorszervezetnél. A konzorciumi szakmai vezető alkalmazása nem kötelező. A konzorcium szakmai munkájáért a gesztor szervezet felel, így a pályázati felületen be kell mutatni azt a kollégát, aki a gesztor részéről szakmailag felel a konzorcium működéséért.

15. Értelmezésünk szerint a konzorciumnak le kell fednie a szakosított ellátások teljes palettáját: az idős személyeket, hajléktalan személyeket, fogyatékos személyeket, szenvedélybetegeket, pszichiátriai betegeket, támogatott lakhatás ellátási formákat is?

Igen, szakosított ellátások közül minden célcsoportot (idős személyek; hajléktalan személyek; fogyatékos személyek; szenvedélybetegek; pszichiátriai betegek, támogatott lakhatás) valamely tartós vagy átmeneti bentlakásos ellátási formával le kell fednie a konzorciumnak. Természetesen egy konzorciumi partner egyszerre több célcsoporti területet is lefedhet.

16. A költségterv indoklása segédlapon szereplő táblázatban a Borsod-Heves területi szakma-fejlesztési egységeknél a dologi kiadásoknál: 3.000.000 Ft, státuszok számánál: 3,5, a teljes költségnél pedig 22.656.000 Ft szerepel. A pályázati felhívás és útmutató 8. Program forrása pontjában szerepel, hogy a „területi egységenként meghatározott forrásösszeg terhére a 2021.09.01.-2022.06.30. közötti finanszírozási időszakban összesen 3 M Ft erejéig e dokumentum 9.1.e. pontjában foglaltaknak megfelelő felhalmozási költség is elszámolható a dologi kiadásokon túl.” Kérdésünk lenne a fentiek alapján, hogy jól értelmezzük-e, hogy a 2021.09.30-2022.06.30 finanszírozási időszakban a 22.656.000 Ft teljes költségen belül maximum 3 M Ft felhalmozási kiadás és maximum 3 M Ft dologi kiadás tervezhető. Tehát vannak –e maximálva a teljes költségen belül a felhalmozási kiadásokon kívül a dologi kiadások, a személyi jellegű kiadások, járulékok, adók összege?

A kiadások tervezése során kizárólag a felhalmozási kiadás tekintetében van korlát megszabva a pályázók számára az alábbi bontásban:

 • 2 millió forint erejéig gépjármű-, és
 • 1 millió forint erejéig  infokommunikációs eszközbeszerzés.

A program forrása egyebekben szabadon felhasználható a 9.1.-ban megjelenített, a pályázat megvalósításával összefüggő személyi jellegű kifizetésekre és dologi kiadásokra azzal, hogy a kiadások tervezésekor meg kell, hogy jelenjen a gesztor szervezetnél munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő főállású (teljes munkaidős) szakmafejlesztési, szakmatámogatási munkatárs foglalkoztatásának a költsége. A fentieken túl a konzorciumi partnerek döntésétől függ, hogy az 9.1.-ban felsorolt lehetőségek figyelembevétele mellett milyen mértékben fordítják a pályázati forrást személyi jellegű kifizetésre vagy dologi kiadásokra/költségekre.

17. A költségterv indoklása segédlapon szereplő táblázatban a Borsod-Heves területi szakma-fejlesztési egységeknél a státuszok számánál a 3,5 főt hogyan kell értelmezni? Ez a létszám azt jelenti, hogy közalkalmazotti vagy munkaszerződéses jogviszonyban maximum 3,5 Fő alkalmazható a pályázat terhére? A megbízási szerződés keretében történő feladatellátást a 3,5 Fő státusz számba bele kell-e számítani?

A 7.1. pontban meghatározott feltétel szerint „A konzorcium gesztorszervezetének biztosítania kell 1 fő főállású, közalkalmazotti, vagy munkaszerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott (módszertani) munkatársat.”, ami annyit jelent hogy konzorciumonként egy fő teljes munkaidős főállású személy foglalkoztatása kötelező, egyebekben a betölthető státuszok számára vonatkozóan nincs előírás.

A konzorcium szakmai munkájában részt vevő további szakemberek alkalmazására bármilyen egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony is (pl. részmunkaidős foglalkoztatás, megbízási szerződés, vállalkozói szerződés, további munkavégzésre irányuló szerződés stb.) megfelelő forma. Nem megfelelő foglalkoztatási forma  az eseti jellegű foglalkoztatás (pl. alkalmi munkavállalói foglalkoztatás).

18. Amennyiben a szakmai megvalósítók megbízási szerződéssel látják el feladataikat, akkor a költségterv „1.6 szakmai megvalósítók-megbízási díjak” sorában szerepeltetendő. Amennyiben több megbízási szerződéses szakmai megvalósító látja el a feladatot és a megbízási díj összege különböző, akkor beszúrható-e több sor, így megbízási díjanként külön-külön soron szerepelne, vagy össze kell vonni egy sorba, és a „Számításokkal alátámasztott szöveges indoklás tételenként” oszlopba részletezzük ki?

Az egyes kötelezettségvállalások /pl. megbízási szerződés/ ellenértékeként tervezett költségeket/kiadásokat a releváns soron, összesítve kell megjeleníteni függetlenül attól, hogy az a megvalósítás során, ténylegesen hány fő szerződéses jogviszonyából származó kötelezettséget tartalmaz. A pályázati felületen ki kell választani a megfelelő sort /pl. megbízási szerződés esetén a „Projekt részletes költségvetése” menüpont alatt az „A7” sor/, és összesítve kell feltüntetni a betervezett kötelezettségvállalások ellenértékét. Fontos szabály, hogy konzorciumonként egy fő teljes munkaidős főállású személy foglalkoztatása kötelező a gesztor szervezetnél, egyebekben a betölthető státuszok számára vagy az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott szakemberek számára vonatkozóan nincs előírás.

19. A pályázati felhívás és útmutató 7.1 Személyi feltételek – gesztorszervezet f.) pontja előírja, hogy a támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokat a gesztorszervezet biztosítja. A 7.4 Pénzügyi és szakmai elszámolás pontja pedig, hogy évenként pénzügyi és szakmai beszámolót kell készíteni július 31-ig. Kérdésünk, hogy a pályázat terhére pénzügyi feladatok elvégzésére pénzügyi munkatárs alkalmazható, tervezhető-e, ha igen, akkor van-e valamilyen szakképzettségi követelmény?

A Szakmatámogató hálózat költségvetéséről és belső szakmai tartalmáról a konzorciumi partnereknek kell megegyezniük és a megegyezés eredményeként a felek között köttetett okiratban is rögzíteni szükséges. A szakmai tartalom megvalósítására a pályázati felhívásban megjelölt keretösszeg áll rendelékezésre. A Konzorcium döntése alapján saját forrás bevonásának nincsen akadálya a pályázat megvalósítása során, azonban a szakmai és pénzügyi elszámoláskor a teljes (saját forrás + pályázati forrás együttesen) szakmai és pénzügyi megvalósítást be kell mutatni. Pénzügyi munkatárs alkalmazásának/bevonásának a  szükségességéről, annak díjazásáról a konzorciumi partnereknek kell döntést hozniuk.

20. Kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak-e a konzorcium tagja? Amennyiben új tag beléphet milyen feltételekkel?  A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek?

Kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag esetében új tag bevonását kezdeményezheti a gesztor. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag hiányában a konzorcium nem tudja teljesíteni a felhívásban foglalt feltételeket, akkor a gesztornak mindenképpen új konzorciumi partnert kell bevonnia. A konzorciumi tag(ok) változásával létrejött konzorciumnak a felhívásban foglalt feltételeknek továbbra is meg kell felelnie. A konzorciumi tag(ok) változása szerződésmódosítást von maga után.

21. A leendő nyertes konzorciumnak a szakmatámogató feladatai csak a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, vagy a család- és gyermekjóléti központokat is érintik?

A nyertes konzorcium tevékenysége mindkét gyermekjóléti szolgáltatást (Szolgálat és Központ feladatait), továbbá az Szt. szerinti családsegítés körében meghatározott feladatokat is érinti.

22. A konzorciumnak elegendő-e lefednie a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, vagy a család- és gyermekjóléti központra szóló szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéssel is kell rendelkeznie?

A konzorcium konzorciumi tagként család- és gyermekjóléti szolgálatot is bevonhat, azonban nyertes pályázat esetén a megvalósítás során a család és gyermekjóléti központ szakmatámogatását és szakmafejlesztését is biztosítania kell.

23. A támogatott lakhatás szolgáltatástípus esetében mindhárom altípust érintően (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők számára biztosított támogatott lakhatás) szükséges a Konzorciumnak hatályos szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéssel rendelkeznie, vagy a három közül bármelyik önállóan is elfogadható?

Támogatott lakhatás vonatkozásában nem szükséges célcsoport specifikus /altípusonkénti/ hatályos szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéssel rendelkeznie.

24. A költségvetés tervezésénél mely tevékenységek elvégzésére tervezhető szakértői költség, díjazás?

A Szakmatámogató hálózat költségvetéséről és belső szakmai tartalmáról a konzorciumi partnereknek kell megegyezniük és a megegyezés eredményeként a felek között köttetett okiratban is rögzíteni szükséges. A szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat tevékenyégi körében a konzorciumban részt vevő szervezetek kiválasztott munkatársa/i/, továbbá a gesztor szervezet főállású szakmafejlesztési. szakmatámogatási munkatársa végzi a szakértői feladatokat. Díjazásukat konszenzusos döntés alapján kell meghatározni és a konzorciumi megállapodásban kell rögzíteni.

25. Az NSZI felkérésére a működést engedélyező kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében a szakmai program véleményezésében való részvétel: A programidőszakban várható beadásra kerülő működési engedély kérelmeket-  erre vonatkozó információ hiányában- nem tudjuk megbecsülni, ezáltal tervezni sem. Lehetséges, e szakterületenként évente 2 ilyen eljárással számolni a költségvetésünkben, esetleg van ezzel kapcsolatos konkrétabb szakpolitikai iránymutatás, tervezés?

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 37. § (1)  bekezdése értelmében ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv a 20. §-ban foglaltak szerint (ide értve a szakmai programok véleményezésével kapcsolatos feladatokat is) a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: NSZI), illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek.

Fentiek alapján a hatósági ellenzőséhez kapcsolódó szakérői tevékenységet az NSZI látja el. A Területi Szakmatámogatási hálózat megfelelő szakmai indokok mentén az NSZI felkérésére az NSZI-vel együttesen végzi az adott engedélyes ellenőrzését. A  Területi szakmatámogató hálózat bevonásával végzett együttes ellenőrzés  abban az esetben valósulhat meg, ha a helyi speciális információk ismerete elengedhetetlen az ellenőrzés lefolytatásához.  A területi szakmatámogató hálózat önállóan, hatósági kirendelés alapján sem végezhet vizsgálatot. 

26. Az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként való kirendelése alapján engedélyesek működésének ellenőrzésében való részvétel az NSZI-vel együttműködve (önállóan, az NSZI felkérése nélkül, ellenőrzést nem végezhet)". Az ellátási területen működő szolgáltatásokat, intézményeket várhatóan átlagosan hány alkalommal szükséges ellenőrizni a 2021.09.01-2024.06.30 közötti időszakban? Van -e olyan konkrét jogszabályi rendelet esetleg minisztériumi állásfoglalás azzal kapcsolatosan hogy a szakértői díjszabás során milyen összegekkel számolhatunk (pl 20.000 Ft/  szociális szolgáltatás ellenőrzés, 25.000 Ft/ szociális intézmény ellenőrzés)?

A Területi szakmatámogató hálózat bevonásával végzett együttes ellenőrzés abban az esetben valósulhat meg, ha a helyi speciális információk ismerete elengedhetetlen az ellenőrzés lefolytatásához.  A területi szakmatámogató hálózat önállóan, hatósági kirendelés alapján sem végezhet vizsgálatot. A hatósági ellenzőséhez kapcsolódó szakérői tevékenységet az NSZI látja el. A Területi Szakmatámogatási hálózat megfelelő szakmai indokok mentén az NSZI felkérésére az NSZI-vel együttesen végzi az adott engedélyes ellenőrzését. 

A Területi Szakmatámogatási hálózat feladatellátása során a szakmai tartalom megvalósítására a pályázati felhívásban megjelölt keretösszeg áll rendelékezésre, a tevékenységekbe bevont szakemberek díjazására a pályázatban elnyert forrás nyújt fedezetet.

  Kapcsolódó fájlok

 • 1_TSZR2021_Felhívás és Útmutató_MOD0503

 • 2_TSZR2021_2Felhívás és Útmutató_MOD0503

 • TSZR2021 Pályázati Felhívas és Útmutato_masodik kor

 • TSZR2021 Felhívás és Útmutató_mod_0708