A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023

NYERTES LISTA

TAMAUTO2023

Hirdetés dátuma: 2023.11.21.

A Belügyminisztérium támogatásával a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023” (TAMAUTO2023) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra beérkező 122 darab pályázatból 119 db pályázat került befogadásra, melyeket az Értékelő Bizottság tagjai a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai alapján rangsoroltak. A programra 400 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a befogadott pályázatokkal benyújtott támogatási igény összesen 1 138 948 122 Ft volt. A rendelkezésre álló keretösszeg alapján 40 gépjármű támogatására nyílt lehetőség, a többi pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra. Az Értékelő Bizottság régiónként rangsorolt, és figyelembe vette, hogy az egyes régiókban mennyi volt a szolgáltatásban lévő gépjárművek száma és a gépjárművek futott km-einek száma.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

PR-Kód

A szervezet neve

Megvalósulás helye - város

Megítélt támogatási összeg

TAMAUTO2023-3672

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Salgótarján

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3766

Bátonyterenye Városi Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Központ

Bátonyterenye

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3894

Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Abasár

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3907

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

Mezőcsát

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3598

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete

Székesfehérvár

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3606

Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász

Székesfehérvár

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3704

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3811

Veled-Érted Egyesület

Budapest

9 988 000 Ft

TAMAUTO2023-3608

Paks Kistérségi Szociális Központ

Paks

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3615

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület

Tapolca

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3686

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3727

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3863

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft

Sásd

9 890 950 Ft

TAMAUTO2023-3901

ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete

Pécs

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3617

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3618

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3715

Magyar Vöröskereszt Vas Vármegyei Szervezete

Szombathely

8 524 500 Ft

TAMAUTO2023-3911

Kolping Támogató Szolgálat Keszthely

Keszthely

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3593

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás

Helvécia

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3697

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3740

Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat

Szeged

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3835

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Deszk

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3574

Fehér Bot Alapítvány

Hajdúdorog

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3629

Mécses Református Diakóniai Központ

Tiszakerecseny

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3640

Református Szeretetszolgálat

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3662

Szatmári Szociális Társulás

Túristvándi

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3687

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3717

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Hajdúszoboszló

9 999 000 Ft

TAMAUTO2023-3788

Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Nyírtelek

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3841

Kunhegyesi Református Egyházközség

Kunhegyes

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3889

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Karcag

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3906

Pátrohai Református Egyházközség

Pátroha

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3909

Kolping Támogató Szolgálat Hosszúpályi

Hosszúpályi

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3583

Biztos Pont Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

Gárdony

9 754 000 Ft

TAMAUTO2023-3634

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

Dunabogdány

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3750

Trigon Közösség Nonprofit Kft.

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3802

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

Iklad

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3855

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3858

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Budapest

10 000 000 Ft

TAMAUTO2023-3853

Kiskunhalasi Református Egyházközség

Kiskunhalas

10 000 000 Ft

Összesen:

398 156 450 Ft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NSZI logo-230px

Pályázati Felhívás

A Belügyminisztérium felkérésére

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

BM logo

"A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023”

(TAMAUTO2023) címmel

hirdetés dátuma: 2023. 08. 16.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

TAMAUTO2023

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson új, illetve használt gépjármű vásárlására támogató szolgálatoknak, hogy ezzel a működési feltételeik javuljanak, és  nappali ellátást vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó szervezeteknek, hogy ezzel támogató szolgálatot hozzanak létre.

A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást vagy fogyatékos személyek nappali ellátását, vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó szolgáltatók fenntartói.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, valamint fogyatékos személyek nappali ellátását, vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó fenntartók nyújthatnak be (utóbbiak számára feltétel, hogy nyertes pályázat esetén vállalják támogató szolgáltatói működési nyilvántartásba való bejegyzésüket).

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 db pályázatot nyújthat be a TAMAUTO2023 konstrukcióra!

Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • azon támogató szolgáltatásokra vonatkozóan; amelyre a fenntartó a TAMAUTO2020, TAMAUTO2021, TAMAUTO2022 pályázatban nyertes és beszererzésre került a gépjármű;
 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a SZIN Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft.-vel, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2023. augusztus 1. – 2024. december 31. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag email-en vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI email címére,  a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu email címre . A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

Email: tamauto@nszi.gov.hu 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

  Kapcsolódó fájlok

 • TAMAUTO2023 Pályázati Felhívás és Útmutató