A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2023

NYERTES LISTA

Hirdetés dátuma: 2023.11.21.

A Belügyminisztérium (korábban: Emberi Erőforrások Minisztériuma) támogatásával a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2023” (CSÁO2023) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 19 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai alapján rangsoroltak. A programra 250 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 696 052 443 Ft támogatási igényre nyújtottak be összesen pályázatot. A rendelkezésre álló keretösszeg alapján 9 szervezet támogatására nyílt lehetőség, a többi pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra. 

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

  Pályázat kódja Kedvezményezett fenntartó neve Támogatási összeg
1 CSÁO2023-3621 Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet 24 000 000 Ft
2 CSÁO2023-3623 Református Szeretetszolgálat 25 000 000 Ft
3 CSÁO2023-3650 S.O.S. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY 32 625 000 Ft
4 CSÁO2023-3681 Országos Szocális Intézményfenntartó Központ 25 000 000 Ft
5 CSÁO2023-3840 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 38 413 000 Ft
6 CSÁO2023-3842 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 30 000 000 Ft
7 CSÁO2023-3874 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 11 500 000 Ft
8 CSÁO2023-3891 Segítséggel Könnyebb Alapítvány 24 985 840 Ft
9 CSÁO2023-3905 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 38 476 160 Ft

---------------------------------------------------------------------------------------

nszi_uj-230px

Pályázati Felhívás

A Belügyminisztérium felkérésére

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

BM logo

A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2023”

(CSÁO2023) címmel

hirdetés dátuma: 2023. 08. 16.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

CSÁO2023

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiát rögzítő határozat értelmében kiemelkedő feladat a kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítése, a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával.

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai, és fenntartói részére annak érdekében, hogy külső férőhelyet tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, ezzel segítve a szolgáltatás hatékony működtetését, a családok integrálását, a családok kilépését az ellátásból, hozzájárulva az emberkereskedelem áldozatai számára a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • Családok átmeneti otthonát fenntartó szervezetek külső férőhelyeket tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, az ellátás hatékony működtetése érdekében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családok átmeneti otthonát fenntartó szervezetek.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a SZIN Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft.-vel, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2023. augusztus 1. – 2024. december 31. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! 

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

FONTOS! A rendszerben felcsatolt szakmai tervben kérjük, mutassa be az ellátottak jellemzőit, a problémát, ami miatt a szolgáltatást jellemzően igénybe veszik valamint azt, hogy az elmúlt 3 évben hány ellátott család esetében sikerült a lakhatási nehézségeket eredményesen megoldani az ellátási idő alatt és milyen módon pl. önkormányzati bérlakás, CSOK felhasználás, egyéb.

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail: csao@nszi.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

  Kapcsolódó fájlok

 • CSAO2023_Felhívás és Útmutató