A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022

NYERTES LISTA

Hirdetés dátuma: 2022.09.06.

A Belügyminisztérium (korábban: Emberi Erőforrások Minisztériuma) támogatásával a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” (TAMAUTO2022) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 106 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai alapján rangsoroltak. A programra 250 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 909 167 070 Ft támogatási igényre nyújtottak be összesen pályázatot. A rendelkezésre álló keretösszeg alapján 28 gépjármű támogatására nyílt lehetőség, a többi pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra. 

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

PR-Kód

A szervezet neve

Megvalósulás helye - város

Megítélt támogatási összeg

TAMAUTO2022-2790

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

Mezőkövesd

7 284 300 Ft

TAMAUTO2022-2825

Putnok Város Önkormányzata

Putnok

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2846

Mozgásban a Mozgássérültek Közhasznú Alapítvány

Eger

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2900

Gesztus Közhasznú Egyesület

Záhony

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2905

Pétervásárai Járás Többcélú Társulás

Pétervására

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2983

Szorgoskert Nonprofit Kft.

Miskolc

7 590 490 Ft

TAMAUTO2022-2994

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Heves

8 950 000 Ft

TAMAUTO2022-2966

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Esztergom

8 890 000 Ft

TAMAUTO2022-2991

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

Tapolca

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2937

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Zalaegerszeg

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2839

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Sarkad

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2840

Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Gyula

8 999 000 Ft

TAMAUTO2022-2858

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

Vaskút

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2981

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Fülöpháza

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2812

Nyíregyházi Egyházmegye

Szakoly

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2841

Speciális Szükségletűekért Alapítvány

Debrecen

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2854

Polgár Város Önkormányzata

Polgár

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2887

"IMPULZUS" Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete

Szolnok

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2890

BAKTALÓRÁNTHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Baktalórántháza

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2924

"Együtt az úton" Közhasznú Egyesület

Vásárosnamény

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2953

Kótaji Református Egyházközség

Nyíregyháza - Kótaj

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2992

Tiszaszentimrei Református Egyházközség

Tiszaszentimre

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2851

Magányos Idős Emberek Gondviselése Alapítvány

Mezőkövesd

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2940

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Bélapátfalva

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2997

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tokaj

8 800 000 Ft

TAMAUTO2022-2967

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Vésztő

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2780

Fehér Bot Alapítvány

Hajdúdorog

9 000 000 Ft

TAMAUTO2022-2847

Újszász Városi Önkormányzat

Újszász

9 000 000 Ft

Összesen:

   248 513 790 Ft

--------------------------------------------------------------------------------

Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) - TAMAUTO2022

1. Szükséges-e használt gépjármű vásárlása esetén árajánlatot kérnünk vagy elegendő a gépjármű adatlapja? 

Elegendő a gépjármű adatlapja.

2. Szintén használt gépjármű esetében hivatalos márkakereskedésből történhet csak a vásárlás vagy esetleg használtautó kereskedésből is?

Használtautó kereskedésből is beszerezhető a gépjármű.

3. Mi történik akkor, ha az aktuális árajánlat már nem lesz érvényes vagy, ha a kereskedő nem tartja fenn számunkra a kiszemelt gépjárművet a támogatás kiutalásáig?

Akkor a támogatási összeg erejéig választhat másik gépjárművet a Kedvezményezett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

"A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022”

(TAMAUTO2022) címmel

hirdetés dátuma: 2022. 04. 28.

 A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

TAMAUTO2022

 A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a támogató szolgálatoknak új, illetve használt gépjármű vásárlására, hogy ezzel a működési feltételeik javuljanak.

 A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 db pályázatot nyújthat be a TAMAUTO2022 konstrukcióra!

Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • azon támogató szolgáltatásokra vonatkozóan; amelyre a fenntartó a TAMAUTO2020 vagy a TAMAUTO2021 pályázatban nyertes és beszererzésre került a gépjármű;
 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a SZIN Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft.-vel, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

 1. június 1. – 2023. december 31. (önkormányzati fenntartású intézmény esetében 2023. június 30.)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! 

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 1220/1/2020REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. május 31.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

  Kapcsolódó fájlok

 • TAMAUTO2022_Pályázati_felhívás_és _Útmutató