Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2023

NYERTES LISTA

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2023

 meghirdetés dátuma: 2023. június 13.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet lebonyolításában, a Belügyminisztérium által meghirdetett „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2023” – OS2023 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 114 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

 Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege

OS2023-3053

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

5 353 790

OS2023-3059

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája

14 472 435

OS2023-3068

GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft.

7 886 739

OS2023-3071

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

7 598 880

OS2023-3087

Szimbiózis Alapítvány

7 886 739

OS2023-3095

ÉFOÉSZ KMRKE

21 811 600

OS2023-3097

ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület

5 353 779

OS2023-3110

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

29 670 195

OS2023-3112

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

7 886 739

OS2023-3118

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület

6 079 104

-----------------------------------------------

NSZI LOGO-230px

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2023”

(OS2023) címmel

meghirdetés dátuma: 2023. január 23.

BM logo

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

OS2023

 A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – a Belügyminisztérium és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A pályázati program hosszú távú célja – későbbiekben új szolgáltatók beléptetésével – a korábbi FECSKE szolgáltatás eredményeinek támogatása, új szolgáltatók beléptetése, országos hálózat kiépítése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő illesztésének előkészítése

A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE

Az Otthoni Segítés Szolgálat részletes folyamatszabályozás alapján működő szolgáltatás fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő/gondozó családok számára. A Szolgálat Minőség Irányítási Rendszerrel (MIR) rendelkezik, mely sztenderdjeinek betartása a Szolgáltatást végző szervezetek számára kötelező.

A szolgáltatást végző, valamint az ahhoz csatlakozó szervezetek elfogadják az Otthoni Segítés Szolgálat működtetése során, hogy a folyamati protokollokat és a Minőségirányítási Rendszer sztenderdjeit betartják, valamint annak ellenőrzését lehetővé teszik.

A Szolgálat pályáztatási és program-lebonyolítási felelőse a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI), a szakmai módszertani támogatásért a KézenFogva Alapítvány felel.

PÁLYÁZÓK KÖRE

2022. évben érvényes támogatói szerződéssel rendelkeztek, és nyújtották az Otthoni Segítés Szolgáltatást.

A pályázók kötelező vállalásai:

 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által biztosított folyamati protokollt betartja.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgáltatás segítő szakemberei részt vesznek. a KézenFogva Alapítvány által szervezett és finanszírozott képzésen (a képzés a pályázati forrásból nem finanszírozható).A képzés címe:” Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében”.A képzésen részt kell vennie minden Szolgáltatásban résztvevő segítőnek, amennyiben korábban nem vett részt ezen a képzésen. A képzés 5 napos, Budapesti helyszínen kerül megrendezésre, személyes részvétel kötelező.Az utazás és szállás költsége elszámolható a pályázat terhére, ugyanakkor a munkából való kiesés költségét a pályázónak kell vállalnia. Amennyiben az országos (vírus vagy vészhelyzet) helyzet nem teszi lehetővé a személyes képzést, úgy online felkészítő sorozat kerül megtartásra, 5 alkalommal, mely nem minősül akkreditált továbbképzésnek.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a diszpécser(ek) és szakmai vezető részt vesz a KézenFogva Alapítvány által szervezett felkészítő képzésen, mely online vagy személyes felkészítő napot jelent Budapesten. A felkészítésen való részvétel ingyenes, amennyiben személyes megjelenést vár el, úgy az utazás költsége a pályázat terhére elszámolható. Sikeres pályázat esetén vállalja az Otthoni Segítés Szolgáltatás éves audit ellenőrzését (a folyamatot a KézenFogva Alapítvány koordinálja), amely során az 1. sz. mellékletben csatolt szervezeti és szakmai sztenderdeknek való megfelelés, valamint a szolgáltatói hálózatban való együttműködés kerül vizsgálatra.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy részt vesz az Otthoni Segítés szolgáltatók számára szervezett szakmai nyomonkövető műhelytalálkozókon (a pályázat futamideje alatt maximum 2 alkalommal, online formában.
 • Saját irodával rendelkezik, ahol egy teljesen felszerelt munkaállomást tud biztosítani: számítógép internet kapcsolattal, telefon, fénymásoló és nyomtató, zárható irattároló szekrény.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgálat rendje szerint a családok által fizetett óradíj bevétel 100%-át a szolgáltatásra fordítja.
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a Lebonyolító felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt - előadás vagy workshop formájában - beszámol a nyertes projektjéről.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyeknek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft. és jogelődei,
  vagy a Belügyminisztérium, illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a SZIN Nonprofit Kft-vel, az NSZI-vel, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2023. április 1-től 2024. március 31-ig.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

HAPI - Pályázatkezelő rendszer

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hezlegkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a címre!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatota HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűenaláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI email címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. március 03.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Pályázati díj

A pályázati díj befizetése az igényelt összeg alapján kerül megállapításra az alábbiak alapján:

Igényelt összeg fejében a fizetendő pályázati díj a következő:

1 000 000 Ft-ig:  5 000 Ft

1 000 001 - 2 000 000 Ft: 10 000 Ft

2 000 001 - 5 000 000 Ft: 25 000 Ft

5 000 001 - 50 000 000 Ft: 30 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; számlaszám: 10032000-00362416-00000000; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2023) és a pályázó nevét.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • OS2023_Felhívás és Útmutató