Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2023

NYERTES LISTA 

„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2023”

Pályázat kódja: CH2023

 kihirdetés napja: 2023. június 13.

„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2023” (CH2023) című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 113 940 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2023. február 24-ei beadási határidővel 52 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 106 intézmény támogatására. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

 Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege

CH2023-3026

Fehér Bot Alapítvány

754 570 Ft

CH2023-3029

Miskolci Autista Alapítvány

382 833 Ft

CH2023-3031

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

2 008 486 Ft

CH2023-3033

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

543 734 Ft

CH2023-3035

Küldetés Egyesület

721 280 Ft

CH2023-3036

Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

2 441 255 Ft

CH2023-3039

“Helyet!” Alapítvány

898 826 Ft

CH2023-3042

Szeretet Alapítvány az értelmi fogyatékosok keresztény otthonának megteremtéséért

5 337 464 Ft

CH2023-3043

Summa Vitae Alapítvány

932 115 Ft

CH2023-3044

Új Jövő Alapítvány

1 864 231 Ft

CH2023-3045

Segítséggel Élők Alapítványa

5 154 375 Ft

CH2023-3047

Hornyák Alapítvány

3 717 364 Ft

CH2023-3048

Gondoskodás Alapítvány

1 986 293 Ft

CH2023-3049

Kerekesszabadság Alapítvány

543 734 Ft

CH2023-3050

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

227 481 Ft

CH2023-3052

Garai Ház Alapítvány

887 729 Ft

CH2023-3055

Fény Felé Alapítvány

3 395 563 Ft

CH2023-3056

Kádas György Alapítvány

1 087 468 Ft

CH2023-3058

Egyenlő esélyekért! Alapítvány

9 676 244 Ft

CH2023-3061

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

2 069 518 Ft

CH2023-3062

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület

638 055 Ft

CH2023-3064

Otthon XVI. Alapítvány

1 265 014 Ft

CH2023-3065

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

15 679 512 Ft

CH2023-3066

Esőemberekért Egyesület

177 546 Ft

CH2023-3070

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

543 734 Ft

CH2023-3072

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

3 978 135 Ft

CH2023-3074

Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány

9 731 729 Ft

CH2023-3075

Esthajnal Alapítvány

1 697 781 Ft

CH2023-3076

Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért

1 176 241 Ft

CH2023-3077

Szimbiózis Alapítvány

3 351 178 Ft

CH2023-3080

Napfényes Támogató Szociális Egyesület

826 698 Ft

CH2023-3081

Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány

1 192 886 Ft

CH2023-3085

Búzavirág Alapítvány

1 192 886 Ft

CH2023-3086

Szent Lázár Alapítvány

1 131 855 Ft

CH2023-3090

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

4 227 809 Ft

CH2023-3091

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület

1 320 497 Ft

CH2023-3093

Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület

460 509 Ft

CH2023-3094

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

1 980 745 Ft

CH2023-3096

Bárka Alapítvány

1 026 437 Ft

CH2023-3098

Civitan Club Budapest-Help Egyesület

826 698 Ft

CH2023-3101

Segély Helyett Esély Alapítvány

660 248 Ft

CH2023-3102

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

1 570 170 Ft

CH2023-3105

Regens-Wagner Közhasznú Alaíptvány

3 034 923 Ft

CH2023-3106

PATRÓNUS EGYESÜLET

1 004 243 Ft

CH2023-3107

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

743 473 Ft

CH2023-3109

Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány

649 152 Ft

CH2023-3111

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete

1 026 437 Ft

CH2023-3114

Diótörés Alapítvány

1 287 206 Ft

CH2023-3115

Tovább Élni Egyesület

3 661 881 Ft

CH2023-3116

Hangaszál Egyesület

754 570 Ft

CH2023-3117

Fogd a Kezem Alapítvány

1 131 854 Ft

CH2023-3118

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

1 359 335 Ft

----------------------------------------------------------------

NSZI logo-300px

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Belügyminisztérium felkérésére

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

BM logo

"Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2023” (CH2023) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2023. január 23.

A pályázat hivatkozási száma

CH2023

A pályázat kirója

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI)

A pályázat célja

A pályázati program célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében

 • a bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása,
 • a nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoportfogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban, vagy támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 520 000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a CH2023 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a címre!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk email-es úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. február 24.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • CH2023_Pályázati_felhívás_és _Útmutató