Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023

NYERTES LISTA

AUTÓPLUSZ2023

Hirdetés dátuma: 2023. november 24.

A Belügyminisztérium megbízásából, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023” – AUTÓPLUSZ2023 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 183 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai objektív pontozás szempontrendszer alapján leértékeltek. A programra 142.500.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 799.500.000 támogatási igényre nyújtottak be összesen támogatást.

Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázó kódszáma Pályázó neve Támogatási összeg
AUTÓPLUSZ2023-A-3991 Tarjányi Gyula Gábor          3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3694 Pető Zsolt           5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-4001 Madarászné dr. Mező Boglárka          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3944 Dr. Varjú Gábor          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3712 Csiszár Attila          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3810 Gyug Ferenc          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3951 dr. Szabó Mária Enikő          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3978 Kaszap Emőke          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3691 Csillik-Klubert Szilvia Mária          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3743 Weisz Róbert László          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3880 Kis-Tahi Mária          3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3937 Barak Balázs Béla          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3946 Bók László          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3685 Uttó Gábor          4 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3936 Bencsura Zoltán          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3972 Ungvári Mihály          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-4010 Dr.Lelik Ferenc Gábor          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3933 Boldizsár Árpádné          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3827 Czini Orsolya          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3987 Izsák Dániel László          3 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-A-3945 Amrein Tamás          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3696 Varga Péter          4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3999 Fehér Táltos Tamás          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-4027 László Botond          4 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3711 Maár Zita          4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3995 Szalkai Nóra          4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3805 Tóth Kristóf          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-4008 Bedők Tímea          4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-4009 Bakos Zsuzsanna          5 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-4004 Korcsmáros József          4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2023-B-3989 Kocsis Beáta          4 000 000 Ft

------------------------------------------------------------------------------------------

NSZI logo-230px

Pályázati Felhívás

 A Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

BM logo

„Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023”

(AUTÓPLUSZ2023) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2023.08.30.

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2023

A pályázat kiírója

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázat célcsoportja

A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

A támogatás mértéke

Pályázható támogatás:

Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának

60%-a, de maximum 5.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

 • 2 000 000 Ft
 • 2 500 000 Ft
 • 3 000 000 Ft
 • 3 500 000 Ft
 • 4 000 000 Ft
 • 4 500 000 Ft
 • 5 000 000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).

Vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.

E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 142 500 000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI, Intézet) között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. sz. melléklete XIV. BM fejezet 20/32/04 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. (ÁHT azonosító: 385595)

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:

„A” kategória

Ebben a kategóriában kizárólag az aktív korú – azaz 65 év alatti - súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik önállóan – szállítást vállaló nélkül – vezetik a gépjárművet.

„B” kategória

Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik szállítást vállaló személlyel veszik igénybe a gépjármű támogatást. Ebben a kategóriában nincs életkori felső korhatár.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.

A további pályázati információkat és a gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

A pályázati elbírálás főbb szempontjai:

 • A pályázó életkora, kerekesszék típusa és az egy háztartásban élő további jogosultak (súlyosan mozgáskorlátozott személyek) száma, illetve a közös háztartásban élőgyermekek száma
 • Pályázó 16 éven aluli gyermekét egyedül nevelő
 • A gépjármű felhasználási célja szerinti (milyen célból, milyen távolságra)
 • A pályázó aktivitása szerinti (sportolás, önkéntes munka, keresőtevékenység, tanulói státusz)
 • A pályázó lakóhelyének közlekedési jellemzői alapján
 • A megpályázott gépjárművel kapcsolatos adatok alapján

A pályázati program megvalósítási időszaka

2023. szeptember 1. – 2024. december 31. (a forgalomba helyezés utolsó napja)

Javasoljuk, hogy a pályázó a fenti időszak figyelembevételével úgy nyújtson be pályázatot, hogy a kiválasztott gépjármű kifizetése legkésőbb 2024. december 01-ig, az átírása pedig 2024. december 31-ig történjen meg. 2025-ben már nem áll módunkban támogatási összeget kifizetni.

Érdemes a pályázat benyújtásakor a kereskedővel egyeztetni, hogy a kiválasztott gépjármű modell megérkezik-e a megjelölt dátumig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén, a HAPI Pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először magányszemélyként regisztrálni kell a HAPI Pályázatkezelő rendszerének felületén! A regisztráció a pályázat benyújtása után, akkor válik érvényessé, ha a pályázathoz csatolt iratok adatai megegyeznek a HAPI rendszerben rögzített adatokkal!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található magánszemély részére szóló Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő rendszerén keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer magánszemély részére szóló, a Felhasználói Kézikönyvében, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 29.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információk

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail: autoplusz@nszi.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • AUTÓPLUSZ2023 Pályázati Felhívás és Útmutató

 • Magánszemély_HAPI_NSZI_Felhasználói Kézikönyv_1_2