Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2023

NYERTES LISTA

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása”

Pályázat kódja: AUT2023

kihirdetés napja: 2023. június 13.

Az „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2023” (AUT2023) című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 113 940 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2023. február 24-ei beadási határidővel 29 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 63 intézmény támogatására. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

 Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege 

AUT2023-3027

Miskolci Autista Alapítvány

25 730 462 Ft

AUT2023-3028

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

5 557 555 Ft

AUT2023-3030

Otthon XVI. Alapítvány

888 630 Ft

AUT2023-3032

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

270 641 Ft

AUT2023-3034

Küldetés Egyesület

4 813 652 Ft

AUT2023-3037

Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány

549 966 Ft

AUT2023-3038

Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület

3 186 187 Ft

AUT2023-3040

“Helyet!” Alapítvány

5 863 655 Ft

AUT2023-3041

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

4 176 850 Ft

AUT2023-3046

Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület

955 205 Ft

AUT2023-3054

Fény Felé Alapítvány

1 030 463 Ft

AUT2023-3057

Egyenlő esélyekért! Alapítvány

4 926 541 Ft

AUT2023-3060

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonért

4 859 242 Ft

AUT2023-3063

Esőemberekért Egyesület

6 934 642 Ft

AUT2023-3067

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

2 595 696 Ft

AUT2023-3069

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

1 980 602 Ft

AUT2023-3073

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

3 545 836 Ft

AUT2023-3078

Szimbiózis Alapítvány

10 078 857 Ft

AUT2023-3079

"Együtt az úton" Közhasznú Egyesület

549 966 Ft

AUT2023-3083

Gesztus Közhasznú Egyesület

159 201 Ft

AUT2023-3084

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület

998 623 Ft

AUT2023-3089

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

13 005 981 Ft

AUT2023-3099

Autizmus Alapítvány

2 590 631 Ft

AUT2023-3100

Bárka Alapítvány

390 766 Ft

AUT2023-3103

Megoldás Közhasznú Egyesület

477 603 Ft

AUT2023-3104

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

2 749 832 Ft

AUT2023-3108

Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány

270 641 Ft

AUT2023-3113

"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület

636 803 Ft

AUT2023-3114

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

4 165 271 Ft

-----------------------------------------------------------------

 

NSZI logo-300px

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Belügyminisztérium felkérésére

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

BM logo

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2023”

(AUT2023) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2023. január 23.

A pályázat hivatkozási száma:

AUT2023

A pályázat kirója:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI)

A pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 520 000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)
 • ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

 • nappali ellátás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2023 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez, a email címre legkésőbb a pályázat formai értékeléséig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat formailag elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk email-en!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. február 24.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • AUT2023_Pályázati_felhívás_és _Útmutató