Megalakult az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat támogató módszertani központ

  1. január 1-én a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet keretein belül megalakult az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat támogató módszertani központ, melyet a490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásrólis rögzít.

A módszertani központ feladatai közé tartozik az elemi rehabilitációs központok munkájának összehangolása és hálózatba szervezése, továbbképzések kidolgozása és lebonyolítása, minőségbiztosítási eljárások és a szolgáltatás dokumentációs rendjének kidolgozása, a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek betartásának évenkénti ellenőrzése, tanácsadás és információnyújtás biztosítása és nyilvántartás vezetése.

Az Elemi Rehabilitációs Módszertani Központ kiemelt feladatának tekinti az elemi rehabilitációs központok hálózattá történő szervezését. E célunk megvalósítása érdekében olyan fórumot hozunk létre, ahol meg tudjuk vitatni a szakmai tapasztalatokat, a felmerülő kérdésekre, problémákra válaszolhatunk.

Küldetésünk, hogy megerősítsük a szolgáltatók és kapcsolódó szervezetek együttműködését annak érdekében, hogy Magyarországon a látássérültek elemi rehabilitációja egy magas színvonalú szolgáltatást jelentsen.