Két szék között...?

A szakmai nap célja az volt, hogy a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat szervezetei közötti eszmecserének és jó gyakorlatok megosztásának teret adjon, és felhívja a figyelmet azokra az emberekre, akik egyszerre több különféle - egészségügyi, munkaerőpiaci, közoktatási szakterületeket érintő - problémával élnek. A résztvevők megosztották egymással tapasztalataikat és elképzeléseiket, amelyek hatékonyan tudják ötvözni a különféle szakterületeket, támogatásokat.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a konferencia megnyitásakor elmondta, az országszerte tizenegy területi egységgel működő hálózatban egyházi, civil, önkormányzati és állami szervezetek működnek együtt, ami azt példázza, hogy a tapasztalat, a tudás, a probléma és a tenni akarás független a fenntartó kilététől.

Dr. Tóth Tibor, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója az hangsúlyozta, a szociális szolgáltatások 21. századi szintre történő fejlesztése közös feladat és közös felelősség. Mint mondta, a hálózatban részt vevő konzorciumi partnerek szakmai tudása garancia arra, hogy az ellátórendszeren belül minőségi fejlődés következhet be.

  • NSZI talán legfontosabb feladata a szakmatámogatás, a módszertani feladatok felkarolása. Intézetünk létrejöttekor a cél az volt, hogy legyen egy olyan országos hatáskörű intézmény, amely egyfajta tudásközpontként működik, egyben hálózatot szervez az ország szociális- és gyermekjóléti intézményei között – folytatta dr. Tóth Tibor, majd hozzátette, a feladatok kibővültek a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021” (2022) című pályázat keretében kialakított szakmatámogatói hálózat koordinálásával. - A TSZR kialakítása során nagyban támaszkodtunk a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítását megvalósító kiemelet projektünkre. Az 1.9.4 projekt vívmánya, hogy a szakmatámogatás újszerű országos hálózatokon keresztül valósul meg. A hálózatok feladatai az ellátottközeli (gyakorlati) szakmai munka tapasztalatainak módszertani tevékenységbe történő becsatornázása, információ áramlás biztosítása a szakterületen dolgozók felé, a szakterületen dolgozó szakemberek bevonása a módszertani feladatellátásba. A márciusától működő módszertani munkacsoportok - család és gyermekjóléti, idősügyi és munkaügyi, fogyatékosságügyi, pszichiátriai,  addiktológiai, átmeneti gondozás, hajléktalanügyi, gyermekvédelmi – már több mint 100 rendezvényt szerveztek közel 2500 főt elérve.

Az egész napos programon elsősorban a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat (BUSZSZH) szervezetei vettek részt. Az országos szakterületi hálózat a szociális területért felelős minisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával jött létre 2021 őszén és munkája 2024. végéig tart.  A konferencián Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójának vezetője azt mondta, az elhangzott nehézségekkel, ígéretes kezdeményezésekkel a BUSZSZH tovább fog dolgozni: különféle szakmai műhelyekben, szakmatámogatási dokumentumokban témánként feldolgozva az elhangzottakat.

 

Galéria (5 kép)