Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2022

NYERTES LISTA

meghirdetés dátuma: 2022.05.24.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2022” – SKK2022 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 54 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2022. március 17-i beadási határidővel 26 pályázat érkezett Intézetünkhöz 88 743 475 Ft támogatási igénnyel. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

 

Pályázat kódja

Szervezetet neve

Támogatási összeg (Ft)

1

SKK2022-A-2426

ÉletHíd Segítő kutya Alapítvány

2 578 188

2

SKK2022-A-2460

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület

1 920 000

3

SKK2022-A-2479

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

2 578 188

4

SKK2022-A-2480

"CSINÁLD UTÁNAM" Tréning az állatokért és az Emberekért Alapítvány

2 578 188

5

SKK2022-A-2493

Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány

1 899 250

6

SKK2022-A-2508

Dogland Segítőkutya Alapítvány

2 578 188

7

SKK2022-A-2517

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

2 578 188

8

SKK2022-A-2522

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

2 578 188

9

SKK2022-A-2537

AURA Segítő Kutya Alapítvány

2 578 188

10

SKK2022-A-2548

Kutyával az Emberért Egészségügyi-Szociális-Tudományos Alapítvány

2 266 147

11

SKK2022-A-2553

Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány

2 578 188

12

SKK2022-A-2564

Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület

1 918 567

13

SKK2022-A-2570

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

2 578 188

14

SKK2022-A-2572

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány

2 578 188

15

SKK2022-B-2441

ÉletHíd Segítő kutya Alapítvány

1 794 000

16

SKK2022-B-2461

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület

1 935 332

17

SKK2022-B-2478

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

1 935 332

18

SKK2022-B-2509

Dogland Segítőkutya Alapítvány

1 935 332

19

SKK2022-B-2515

Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány

1 740 000

20

SKK2022-B-2519

Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület

1 935 332

21

SKK2022-B-2527

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

1 935 332

22

SKK2022-B-2546

AURA Segítő Kutya Alapítvány

1 935 332

23

SKK2022-B-2559

Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület

1 935 332

24

SKK2022-B-2573

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány

1 935 332

25

SKK2022-B-2588

Kutyával az Emberért Egészségügyi-Szociális-Tudományos Alapítvány

1 797 500

---------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

„Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2022”

 (SKK2022) címmel

hirdetés dátuma: 2022.02.14.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

SKK2022

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti, MATESZE adatbázisában (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu) szereplő civil szervezetek, amelyek az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • Egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

A pályázók kötelező vállalásai:

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy A) komponens esetén a projekt során kiképezni kívánt segítő kutyát fogyatékos gazdajelölt számára képzi.

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy B) komponens esetén a projekt során alkalmazott terápiás kutyákat fogyatékos személyek körében alkalmazza.

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy az NSZI felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt - előadás vagy workshop formájában - beszámol a nyertes projektjéről.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek;
 • amelyeknek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft. és jogelődei,
  vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a SZIN Nonprofit Kft-vel, az NSZI-vel, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • amely esetében a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

 1. június 1-től 2023. május 31-ig.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

HAPI - Pályázatkezelő rendszer

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! 

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 1220/1/2020REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. március 17.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Pályázati díj

A pályázati díj befizetése az igényelt összeg alapján kerül megállapításra az alábbiak alapján:

Igényelt összeg fejében a fizetendő pályázati díj a következő:

1 000 000 Ft-ig:  5 000 Ft

1 000 001 - 2 000 000 Ft: 10 000 Ft

2 000 001 - 5 000 000 Ft: 25 000 Ft

5 000 001 - 50 000 000 Ft: 30 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; számlaszám: 10032000-00362416-00000000; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SKK2022) és a pályázó nevét.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

  Kapcsolódó fájlok

 • SKK2022_Pályázati Felhívás és Útmutató