Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022

NYERTES LISTA

meghirdetés dátuma: 2021.03. 25.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022” – OS2022 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 114 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
OS2022-2410 ÉFOÉSZ KMRKE 21 811 600
OS2022-2411 Szimbiózis Alapítvány 7 886 739
OS2022-2413 ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület 5 353 779
OS2022-2415 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET 7 886 739
OS2022-2418 Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 5 353 790
OS2022-2434 GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft. 7 886 739
OS2022-2435 Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája 14 472 435
OS2022-2455 Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület 6 079 104
OS2022-2466 ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 29 670 195
OS2022-2495 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 7 598 880

-----------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

pályázatot hirdet

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022” (OS2022) címmel

hirdetés dátuma: 2022.01.31.

 A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

OS2022

 A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE

Az Otthoni Segítés Szolgálat részletes folyamatszabályozás alapján működő szolgáltatás fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő/gondozó családok számára. A Szolgálat Minőség Irányítási Rendszerrel (MIR) rendelkezik, mely sztenderdjeinek betartása a Szolgáltatást végző szervezetek számára kötelező.

A szolgáltatást végző, valamint az ahhoz csatlakozó szervezetek elfogadják az Otthoni Segítés Szolgálat működtetése során, hogy a folyamati protokollokat és a Minőségirányítási Rendszer sztenderdjeit betartják, valamint annak ellenőrzését lehetővé teszik.

A Szolgálat pályáztatási és program-lebonyolítási felelőse a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI), a szakmai módszertani támogatásért a KézenFogva Alapítvány felel.

PÁLYÁZÓK KÖRE

2021. évben érvényes támogatói szerződéssel rendelkeztek, és nyújtották az Otthoni Segítés Szolgáltatást.

A pályázók kötelező vállalásai:

 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által biztosított folyamati protokollt betartja.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgálat segítő szakemberei részt vesznek. a KézenFogva Alapítvány által szervezett és finanszírozott képzésen (a képzés a pályázati forrásból nem finanszírozható). A képzés címe:” Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében”. A képzésen részt kell vennie minden Szolgáltatásban résztvevő segítőnek, amennyiben korábban nem vett részt ezen a képzésen. A képzés 5 napos, Budapesti helyszínen kerül megrendezésre, személyes részvétel kötelező. Az utazás és szállás költsége elszámolható a pályázat terhére, ugyanakkor a munkából való kiesés költségét a pályázónak kell vállalnia. Amennyiben az országos (vírus vagy vészhelyzet) helyzet nem teszi lehetővé a személyes képzést, úgy online felkészítő sorozat kerül megtartásra, 5 alkalommal, mely nem minősül akkreditált továbbképzésnek.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a diszpécser(ek) és szakmai vezető részt vesz a KézenFogva Alapítvány által szervezett felkészítő képzésen, mely online vagy személyes felkészítő napot jelent Budapesten. A felkészítésen való részvétel ingyenes, amennyiben személyes megjelenést vár el, úgy az utazás költsége a pályázat terhére elszámolható. Sikeres pályázat esetén vállalja az Otthoni Segítés Szolgálat éves audit ellenőrzését (a folyamatot a KézenFogva Alapítvány koordinálja), amely során az 1. sz. mellékletben csatolt szervezeti és szakmai sztenderdeknek való megfelelés, valamint a szolgáltatói hálózatban való együttműködés kerül vizsgálatra.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy részt vesz az Otthoni Segítés szolgáltatók számára szervezett szakmai nyomonkövető műhelytalálkozókon (a pályázat futamideje alatt maximum 2 alkalommal, online formában.
 • Saját irodával rendelkezik, ahol egy teljesen felszerelt munkaállomást tud biztosítani: számítógép internet kapcsolattal, telefon, fénymásoló és nyomtató, zárható irattároló szekrény.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgálat rendje szerint a családok által fizetett óradíj bevétel 100%-át a szolgáltatásra fordítja.
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a Lebonyolító felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt - előadás vagy workshop formájában - beszámol a nyertes projektjéről.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az NFSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NFSZK Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2022. április 1-től 2023. március 31-ig.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

HAPI - Pályázatkezelő rendszer

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! 

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet., 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 1220/1/2020REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. március 03.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Pályázati díj

A pályázati díj befizetése az igényelt összeg alapján kerül megállapításra az alábbiak alapján:

Igényelt összeg fejében a fizetendő pályázati díj a következő:

1 000 000 Ft-ig:  5 000 Ft

1 000 001 - 2 000 000 Ft: 10 000 Ft

2 000 001 - 5 000 000 Ft: 25 000 Ft

5 000 001 - 50 000 000 Ft: 30 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; számlaszám: 10032000-00362416-00000000; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2022) és a pályázó nevét.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

  Kapcsolódó fájlok

 • OS2022_Felhívás és Útmutató