Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022

NYERTES LISTA
hirdetés dátuma: 2022.03.23.

A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által meghirdetett Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása” (NEVHÁLÓ2022) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 265 744 390 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2022. február 28-i beadási határidővel 33 db pályázat került beküldésre, 512.950.648 Ft támogatási igénnyel

Az Értékelő Bizottság döntése alapján minden pályázat támogatásban részesül, a pályázatokat az alábbi összegekben támogatja:

PR-Kód

A szervezet neve

Megítélt támogatási összeg

NEVHÁLÓ2022-A-2394

Fészek Gyermekvédő Egyesület

947 000 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2395

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

5 059 796 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2400

Szent Rita Nevelőszülői Hálózat

3 168 594 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2404

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

5 763 500 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2416

Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

536 000 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2421

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

45 505 895 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2423

CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat

2 893 500 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2428

Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény

4 971 330 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2433

Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

8 118 650 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2449

MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgáltató

3 398 978 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2456

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

4 269 500 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2481

Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató

36 668 750 Ft

NEVHÁLÓ2022-A-2489

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért

4 191 288 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2391

Angyal Nevelőszülői Hálózat

3 460 828 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2393

Fészek Gyermekvédő Egyesület

4 962 896 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2399

Oltalom Szeretetszolgálat

1 279 840 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2402

Szent Rita Nevelőszülői Hálózat

8 021 852 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2403

Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat

4 898 026 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2407

Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat

1 254 550 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2422

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

37 862 813 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2427

Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény

6 534 222 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2429

Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

2 241 316 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2430

Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

5 302 858 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2439

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

4 052 884 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2448

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

4 526 930 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2451

MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgáltató

3 645 460 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2459

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

4 796 818 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2469

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért

1 752 144 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2471

CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat

1 313 576 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2475

Református Szeretetszolgálat

25 947 992 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2476

Református Szeretetszolgálat

8 558 382 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2488

Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató

7 394 490 Ft

NEVHÁLÓ2022-B-2491

Baptista Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Nevelőszülői Hálózat

2 443 732 Ft

Összesen:

   265 744 390 Ft

---------------------------------------------------------------

Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK)

A „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022” c. pályázathoz benyújtandó dokumentumok vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a 11.1 pont 7. Ssz. alatti Szolgáltatói nyilvántartásba vételi igazolás törvényes képviselő által hitelesített másolata c. dokumentum kapcsán a 369/2013 (X.24) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tanúsítvány törvényes képviselő által hitelesített másolatának benyújtása is elfogadott.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére

a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

"Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022” (NEVHÁLÓ2022) címmel

(szakmai program megvalósítása)

A pályázat meghirdetésének napja: 2022. január 12.

A pályázat hivatkozási száma:

NEVHÁLÓ2022

A pályázat kirója:

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban SZIN)

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a nevelőszülői családok gondozási  tevékenységéhez és a különleges szükségletű, a speciális szükségletű és kettős szükségletű gyermekek ellátását fejlesztő eszközök beszerzéséhez két különböző komponens keretében.

A KOMPONENS

Az A komponens keretében az alábbi terület fejlesztéseit, szolgáltatásait kívánjuk támogatni:

  • Nevelőszülői hálózatok, ezen belül a különleges szükségletű, a speciális szükségletű és kettős szükségletű gyermekek gondozását biztosító nevelőszülői családok gondozási és fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó eszközeinek/segédeszközeinek megújítását, bővítését a gyermekek szükségleteinek megfelelő ellátás fejlesztése érdekében.

B KOMPONENS

A B komponens keretében az alábbi terület fejlesztéseit, szolgáltatásait kívánjuk támogatni:

Nevelőszülői hálózatok, ezen belül a nevelőszülői családok gondozási tevékenységéhez kapcsolódó háztartási nagygépeinek cseréjét, bővítését a gyermekek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezett nevelőszülői hálózatot működtető szolgáltatók (fenntartói támogatói nyilatkozattal). Amennyiben a szolgáltató nem önálló jogi személy akkor a Fenntartója.

  • A pályázó szervezet alapító / létesítő dokumentumában nevesítetten szerepelnie kell a nevelőszülői ellátás mint szakfeladat

Szolgáltatónként egy pályázat nyújtható be. Amennyiben a Fenntartó több olyan szolgáltatót is fenntart, amely nem önálló jogi személy, akkor a Fenntartó több pályázatot is benyújthat, azaz a Fenntartónak így szolgáltatónként kell pályáznia

FONTOS! A két komponensre KÜLÖN pályázatot kell benyújtani a fentiek alapján. NEM kötelező mindkét komponensre pályázni.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Mindkét komponens keretében a célhoz kapcsolódó eszközbeszerzés támogatható, mint kötelezően választható, önálló tevékenység.

A fentieken kívül egyéb tevékenység, program nem választható és tervezhető.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 265 744 390 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a SZIN között létrejött támogatói okirat biztosít.

Az A komponens esetén felosztható keretösszeg: 143.000.000 Ft

A B komponens esetén felosztható keretösszeg: 122 744 390 Ft

Forrás megnevezése: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, 45. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása részfeladat. ÁHT: 385595

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázat megvalósítási időszaka

2022. április 1. - 2023. március 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az SZIN-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az SZIN-hez (SZIN KFt, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66., a borítékra írják rá, hogy NEVHÁLÓ2022) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. február 28.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu és a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Hamvas Levente Péter
ügyvezető

  Kapcsolódó fájlok

  • NEVHÁLÓ2022_Palyazati Felhivas es Utmutato