Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2022

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2022. február 28.

 „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2022) című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 113 940 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2022. január 15-ei beadási határidővel 46 pályázat érkezett Intézetünkhöz, 98 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

 Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege 

CH2022-2322

Egyenlő esélyekért! Alapítvány

7 882 490 Ft

CH2022-2324

Sérülten az Önálló Életért (Értelmi Fogyatékosokért) Alapítvány

2 027 961 Ft

CH2022-2326

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

1 436 472 Ft

CH2022-2327

Életút Egysület a Sérült Fiatalokért

1 279 547 Ft

CH2022-2328

Kádas György Alapítvány

1 182 977 Ft

CH2022-2330

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

193 139 Ft

CH2022-2331

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete

1 104 514 Ft

CH2022-2333

Hornyák Alapítvány

4 116 277 Ft

CH2022-2334

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

9 862 165 Ft

CH2022-2335

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

416 456 Ft

CH2022-2336

Miskolci Autista Alapítvány

519 061 Ft

CH2022-2337

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

13 797 373 Ft

CH2022-2338

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

4 647 410 Ft

CH2022-2339

Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület

603 560 Ft

CH2022-2340

Esthajnal Alapítvány

1 846 893 Ft

CH2022-2342

Búzavirág Alapítvány

1 134 692 Ft

CH2022-2343

Szeretet Alapítvány az értelmi fogyatékosok keresztény otthonának megteremtéséért

6 349 448 Ft

CH2022-2344

Summa Vitae Alapítvány

1 013 980 Ft

CH2022-2345

Szent Lázár Alapítvány

410 421 Ft

CH2022-2348

Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

2 184 884 Ft

CH2022-2350

Segítséggel Élők Alapítványa

5 763 996 Ft

CH2022-2351

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület

911 375 Ft

CH2022-2353

Hangaszál Egyesület

1 182 977 Ft

CH2022-2355

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

4 689 659 Ft

CH2022-2357

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

591 489 Ft

CH2022-2358

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

1 840 857 Ft

CH2022-2360

Küldetés Egyesület

887 233 Ft

CH2022-2363

Fény Felé Alapítvány

3 410 112 Ft

CH2022-2364

Fogd a kezem Alapítvány

1 231 262 Ft

CH2022-2365

Új Jövő Alapítvány

1 219 191 Ft

CH2022-2366

Fehér Bot Alapítvány

615 631 Ft

CH2022-2368

Bárka Alapítvány

1 297 653 Ft

CH2022-2369

Otthon XVI. Alapítvány

965 696 Ft

CH2022-2370

Civitan Club Budapest-Help Egyesület

899 304 Ft

CH2022-2371

Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

2 486 666 Ft

CH2022-2375

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

1 013 980 Ft

CH2022-2376

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület

1 231 262 Ft

CH2022-2379

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

4 327 523 Ft

CH2022-2381

Gondoskodás Alapítvány

2 070 210 Ft

CH2022-2382

Szimbiózis Alapítvány

3 748 107 Ft

CH2022-2383

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

2 154 708 Ft

CH2022-2384

Kerekesszabadság Alapítvány

682 022 Ft

CH2022-2385

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

591 489 Ft

CH2022-2387

PATRÓNUS EGYESÜLET

1 182 977 Ft

CH2022-2388

Tovább Élni Egyesület

5 069 902 Ft

CH2022-2389

Diótörés Alapítvány

1 864 999 Ft

 

Összesen:

113 940 000 Ft

-------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

- amelynek lebonyolítását a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet végzi.

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2022” (CH2022) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. december 01.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító a támogatói okiratot abban az esetben állítja ki a kedvezményezettek részére, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

CH2022

A pályázat kirója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja

A pályázati program célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében

 • a bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása,
 • a nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban, vagy támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 520 000.-Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a CH2022 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. január 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • CH2022_Pályázati_felhívás_és _Útmutató