Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021

NYERTES LISTA

kihirdetés dátuma: 2021.11.16.

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021” (AUTMENTOR2021) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Kód

Pályázó neve

Régió

Támogatási összeg

AUTMENTOR2021-1629

"Kékvirágos" Ovis Gyermekekért Alapítvány

Közép-Magyarország

799 880 Ft

AUTMENTOR2021-1655

Gyáli Tátika Óvoda

Közép-Magyarország

800 000 Ft

AUTMENTOR2021-1731

Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

Közép-Dunántúl

799 288 Ft

AUTMENTOR2021-1773

Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Dél-Dunántúl

799 900 Ft

AUTMENTOR2021-1910

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

Észak-Magyarország

800 000 Ft

AUTMENTOR2021-1995

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Észak-Magyarország

800 000 Ft

AUTMENTOR2021-2013

Pajkos Fénysugár alapítványi Óvoda

Észak-Magyarország

798 789 Ft

AUTMENTOR2021-2106

Pécsi Belvárosi Általános Iskola

Dél-Dunántúl

800 000 Ft

AUTMENTOR2021-2121

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Közép-Dunántúl

733 878 Ft

AUTMENTOR2021-2237

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Közép-Magyarország

800 000 Ft

Összesen:

7 931 735 Ft

------------------------------------

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

„Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021”

(AUTMENTOR2021) címmel

meghirdetés dátuma: 2021.08.30.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

AUTMENTOR2021

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben. A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával történik az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket, tanulókat integráltan ellátó nevelési-oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal napi szintű kapcsolatban van. Cél, hogy a mentorált képessé váljon arra, hogy a szakmai terv megvalósulása és a mentorálási folyamat során megszerzett autizmus-specifikus tudást a mindennapi intézményi gyakorlatba beépítse.

A pályázati program célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: a programot megvalósító mentoráltak.

Közvetett célcsoport: a mentoráltakon keresztül a pályázatban érintett köznevelési intézményekben integráltan ellátott autista gyermekek, pedagógusaik, illetve a pályázatban érintett köznevelési intézmények.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azon magyarországi székhelyű civil szervezetek és köznevelési intézmények, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • alapítványok és egyesületek, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel azon pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása, mely a 2021/2022-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzi autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását vagy
  • köznevelési intézmények, melyek a 2021/2022-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2022. január 1-től 2022. június 30-ig.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén, a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a - a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és használatáról részletesen a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.), a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott tárgyévben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 250/1/2020REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is!

FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

  • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait, az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni a NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

  • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt egyeztesse a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. október 1.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot. FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Pályázati díj

A pályázati díj befizetése és az arról szóló igazolás felcsatolása a HAPI rendszerbe legkésőbb a pályázati benyújtási határidő napjáig meg kell, hogy történjen!

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg

Fizetendő pályázati díj

1 000 000 Ft-ig

5 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; számlaszám: 10032000-00362416-00000000). Kérjük, a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR2021) és a pályázó nevét!

Az átutalásról szóló bizonylatot kérjük felcsatolni a pályázati űrlap megfelelő menüpontjához!

Társaságunk a támogatási döntés aláírásáig semmilyen módon nem nyújthat tájékoztatást a benyújtott pályázat státuszáról!

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

  • AUTMENTOR2021_Pályázati Felhívás és Útmutató

  • AUTMENTOR2021_Pályázati Felhívás és Útmutató Kiegészítés

  • Ajánlások az aut.-spec. alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben