Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2022

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2022. február 28.

Az „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” (AUT2022) című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 113 940 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2022. január 15-ei beadási határidővel 24 pályázat érkezett Intézetünkhöz, 55 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

 Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege

AUT2022-2319

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

4 170 373 Ft

AUT2022-2320

„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület

677 853 Ft

AUT2022-2321

Egyenlő esélyekért! Alapítvány

5 624 604 Ft

AUT2022-2323

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

6 053 385 Ft

AUT2022-2325

Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület

2 813 878 Ft

AUT2022-2329

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

8 822 336 Ft

AUT2022-2332

Miskolci Autista Alapítvány

26 983 279 Ft

AUT2022-2341

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

3 644 642 Ft

AUT2022-2346

Otthon XVI. Alapítvány

762 978 Ft

AUT2022-2347

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

14 166 339 Ft

AUT2022-2349

 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

851 257 Ft

AUT2022-2352

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért

5 292 771 Ft

AUT2022-2354

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

4 536 886 Ft

AUT2022-2356

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

294 787 Ft

AUT2022-2359

Küldetés Egyesület

4 952 269 Ft

AUT2022-2361

Szimbiózis Alapítvány

10 070 058 Ft

AUT2022-2362

Fény Felé Alapítvány

1 976 808 Ft

AUT2022-2367

Bárka Alapítvány

425 628 Ft

AUT2022-2372

Megoldás Közhasznú Egyesület

346 809 Ft

AUT2022-2373

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

2 979 401 Ft

AUT2022-2374

Gesztus Közhasznú Egyesület

173 409 Ft

AUT2022-2377

Autizmus Alapítvány

2 924 226 Ft

AUT2022-2378

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

2 742 939 Ft

AUT2022-2380

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

2 653 085 Ft

 

Összesen:

113 940 000 Ft

--------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

pályázatot hirdet - amelynek lebonyolítását a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet végzi.

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2022” (AUT2022) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. december 01.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító a támogatói okiratot abban az esetben állítja ki a kedvezményezettek részére, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma:

AUT2022

A pályázat kirója:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 520 000.-Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

 • nappali ellátás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2022 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. január 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • AUT2022_Pályázati_felhívás_és _Útmutató