Álláshirdetés Tanácsadó (PM. I.) munkakör betöltésére (Szolnok)

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) pályázatot hirdet az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében Tanácsadó (PM. I.) – területi pénzügyi asszisztens jellegű munkakör – betöltésére,
szolnoki helyszínen az alábbi feltételeknek megfelelően.

 

A munkakör pontos megnevezése:                            Tanácsadó (PM. I.)

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkakör betölthetőségének időpontja:                2022.02.01. – 2022.02.28.

A munkaszerződés típusa:                                         2012. évi I. tv. (Mt.) alapján határozott idejű munkaszerződés, 3 hónapos próbaidővel.

A határozott jogviszony időtartama:                          2022.06.30. napjáig tart.

A munkavégzés helye:                                               Szolnok

A pályázat benyújtásának határideje:                         2022.01.23.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

A NSZI által megvalósításra kerülő EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében rendelkezésre álló uniós források szakszerű, célszerű, rendeltetésszerű, hatékony felhasználásának biztosítása érdekében szakmai és pénzügyi feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, belső utasítások előírásai alapján a projekt megvalósítási területén.

 

A munkatárs feladatai:

 • a célcsoport bevonása, és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, a különböző támogatások megállapítása, működtetése, valamint a kapcsolódó adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátása,
 • tájékoztatás nyújtása az ügyfelek részére a projekt szakmai feladatairól, a projektbe kerülés feltételeiről, és a projekt által nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról,
 • a támogatások működtetése során a fedezetvizsgálat elvégzése, a jogosultsági kritériumok ellenőrzése eredményének megfelelően a támogatásról szóló döntési dokumentum ellenjegyzése,
 • a támogatások és szolgáltatások szabályos, időbeli kifizetése érdekében, szoros együttműködés a területi koordinátorral és a Támogató Csoport munkatársaival,
 • különböző felmérések, hatásvizsgálatok elvégzésében való részvétel,
 • a megyei szervezet működésével kapcsolatos pénzügyi jellegű feladatok ellátása,
 • a jelentések, adatszolgáltatások, statisztikák, beszámolók elkészítésében való közreműködés.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Uniós projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett munkatapasztalat,
 • foglalkoztatási támogatások gyakorlati ismerete,
 • foglalkozási rehabilitációs, vagy munkaerő-piaci szolgáltatások gyakorlati ismerete, hátrányos helyzetű személyek fejlesztésében, munkához segítésében szerzett tapasztalat
 • közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés, határozottság.

 

Jövedelem és juttatások:

 • A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a projekt költségvetésébe betervezett és a projekt keretén belül elszámolható költségek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz, 
 • motivációs levél,
 • fizetési igény megjelölése
 • végzettséget, képesítést, gyakorlatot és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
 • Pályázónak nyilatkoznia szükséges továbbá egy hozzájáruló nyilatkozatban arról, hogy a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

Információ nyújtása:

A munkakörrel, pályázattal kapcsolatban további információ az e-mail címen kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az e-mail címen keresztül.
 • A tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „Pályázat EFOP-1.1.1-15 tanácsadó – Szolnok”

 

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezők szóbeli meghallgatáson vehetnek részt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: Folyamatos

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: https://nszi.hu/kozerdeku-adatok/allaspalyazatok

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a https://nszi.hu honlapon talál.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekttel kapcsolatos információk: https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001

  Kapcsolódó fájlok

 • EFOP-1.1.1-15_Tanácsadó (PM. I.)_Szolnok