Álláshirdetés Tanácsadó munkakör betöltésére (Debrecen)

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) pályázatot hirdet az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében Tanácsadó munkakör betöltésére, debreceni helyszínen az alábbi feltételeknek megfelelően.

 

A munkakör pontos megnevezése:                              Tanácsadó

Foglalkoztatás jellege:                                                 Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkakör betöltésének várható kezdő időpontja:   2022.április.11. - 2022. április 30.

A munkaszerződés típusa:                                         2012. évi I. tv. (Mt.) alapján határozott idejű munkaszerződés.

A határozott jogviszony időtartama:                           2022. 06. 30. napjáig tart.

A munkavégzés helye:                                               Debrecen

A pályázat benyújtásának határideje:             2022.03.30.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

Az NSZI által megvalósításra kerülő EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében rendelkezésre álló uniós források szakszerű, célszerű, rendeltetésszerű, hatékony felhasználásának biztosítása érdekében szakmai feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, belső utasítások előírásai alapján a projekt megvalósítási területén.

 

Munkatárs feladatai:

 • Megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációs folyamatának működtetése a problémafeltárástól a fejlesztésen át a munkában történő elhelyezésig és utókövetésig.
 • Tájékoztatás nyújtása az ügyfelek részére a projektről, a programba kerülés feltételeiről, a program által nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról.
 • A célcsoportba tartozó ügyfelek bevonása, az ügyfelek fejlesztése, az egyéni szükségletekhez igazodó foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (a 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet II. melléklete alapján). Az ügyfelek egyéni adottságaihoz és a térségi munkaerő-piaci lehetőségekhez igazodóan, indokolt esetben a projekt lehetőségei szerint támogatások ajánlása.
 • Az ügyfélkör munkába helyezésének elősegítéséhez kapcsolódóan munkaadók tájékoztatása, részükre információk és szolgáltatások nyújtása, munkaerőigények feltárása.
 • A munkaerő-kereslet és kínálat összekapcsolása, az ügyfelek elhelyezése, után-követése.
 • Partnerekkel történő kapcsolattartás.
 • A nyújtott szolgáltatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátása, a munkafeladatokhoz kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatokat ellátása.
 • Jelentések, adatszolgáltatások, statisztikák, beszámolók elkészítésében való közreműködés.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • felsőfokú végzettség, és valamely képzettség, végzettség az alábbiak közül:

okleveles szociális munkás, szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociológus, jogász, konduktor, andragógus, gyógypedagógus, okleveles tanító, pedagógus, tanulási- és pályatanácsadás-tanár, igazgatásszervező, pszichológus, viselkedéselemző, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, okleveles rehabilitációs szakember, okleveles munkavállalási tanácsadó, mentálhigiénés szakember, szociális menedzser,  személyügyi szervező, humánerőforrás szervező/szakember, rehabilitációs gazdasági menedzser, diáktanácsadó, munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó felnőttképzési és felnőttoktatási szervező, szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen),

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Uniós projektek lebonyolításában szerzett munkatapasztalat,
 • foglalkozási rehabilitációs, vagy munkaerő-piaci szolgáltatások gyakorlati ismerete, hátrányos helyzetű személyek fejlesztésében, munkához segítésében szerzett tapasztalat
 • közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés, határozottság.

 

Jövedelem és juttatások:

 • A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a projekt költségvetésébe betervezett és a projekt keretén belül elszámolható költségek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz, 
 • motivációs levél, fizetési igény megjelölése,
 • végzettséget, képesítést, gyakorlatot, a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
 • pályázónak nyilatkoznia szükséges továbbá egy hozzájáruló nyilatkozatban arról, hogy a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

Információ nyújtása:

A munkakörrel, pályázattal kapcsolatban további információ az  e-mail címen kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az e-mail címen keresztül.
 • A tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „Pályázat EFOP-1.1.1-15 Tanácsadó – Debrecen”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezők szóbeli meghallgatáson vehetnek részt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A pályázatok elbírálásának határideje: Folyamatos

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: https://nszi.hu/kozerdeku-adatok/allaspalyazatok

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a https://nszi.hu honlapon talál.

 

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekttel kapcsolatos információk: https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001