Álláshirdetés Tanácsadó munkakör betöltésére

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Slachta Margit NSZI) pályázatot hirdet az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében Tanácsadó (Tcs) munkakör betöltésére, szolnoki helyszínen az alábbi feltételeknek megfelelően.

 

A munkakör pontos megnevezése:                            Tanácsadó (Tcs)

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkakör betöltésének várható kezdő időpontja: 2021. december 15. – 2022. január 15.

A munkaszerződés típusa:                                         2012. évi I. tv. (Mt.) alapján határozott idejű munkaszerződés, 3 hónapos próbaidővel.

A határozott jogviszony időtartama:                          2022. június 30. napjáig tart.

A munkavégzés helye:                                               Szolnok

A pályázat benyújtásának határideje:                         2021. december 10.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósításra kerülő EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében rendelkezésre álló uniós források szakszerű, célszerű, rendeltetésszerű, hatékony felhasználásának biztosítása érdekében pénzügyi és szakmai feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, belső utasítások előírásai alapján a projekt megvalósítási területén működő Támogató Csoportok (Tcs.) keretében.

 

A munkatárs feladatai:

 • a projektben nyújtott támogatások szakszerű, célszerű, rendeltetésszerű és hatékony felhasználása érdekében a program keretében működtetett külső szolgáltatások és a támogatások elszámolásainak befogadása, ellenőrzése, pénzügyi utalásra történő előkészítése, szükség szerint a hiánypótlások előírása
 • a támogatást igénybe vevő partnerek segítése, támogatása az elszámolások rendezett benyújtásának elkészítésében,
 • a szolgáltatási helyek keretgazdálkodásának szakmai támogatása, területi kontrolljának biztosítása, a pénzügyi nyilvántartások, analitikák napra kész vezetése,
 • beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások, statisztikák készítésében való közreműködés.
 • munkaadók részére különböző foglalkoztatást segítő szolgáltatások biztosítása, ügyfélkör telefonon történő állapotfelmérése, munkaközvetítés

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Uniós projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett munkatapasztalat,
 • Partneri kapcsolattartásban szerzett tapasztalat
 • Foglalkoztatási támogatások gyakorlati ismerete,
 • foglalkozási rehabilitációs, vagy munkaerő-piaci szolgáltatások gyakorlati ismerete, hátrányos helyzetű személyek fejlesztésében, munkához segítésében szerzett tapasztalat
 • közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés, határozottság.

 

Jövedelem és juttatások:

 • A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a projekt költségvetésébe betervezett és a projekt keretén belül elszámolható költségek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz,
 • motivációs levél, fizetési igény megjelölése
 • végzettséget, képesítést, gyakorlatot, a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
 • Pályázónak nyilatkoznia szükséges továbbá egy hozzájáruló nyilatkozatban arról, hogy a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

Információ nyújtása:

A munkakörrel, pályázattal kapcsolatban további információ az e-mail címen kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az e-mail címen keresztül.
 • A tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „Pályázat EFOP-1.1.1-15 Tanácsadó (Tcs.) – Szolnok

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezők szóbeli meghallgatáson vehetnek részt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: Folyamatos

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: https://nszi.hu/kozerdeku-adatok/allaspalyazatok

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a https://nszi.hu honlapon talál.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekttel kapcsolatos információk: https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001

 

  Kapcsolódó fájlok

 • EFOP-1.1.1-15_Tanácsadó (Tcs)_Slachta_Szolnok