Álláshirdetés Foglalkozási rehabilitációs referens munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye:

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.

A foglalkozási rehabilitációs referens által ellátandó feladatok:

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos szakmai tevékenység, módszertani feladatok ellátása.

 • Közreműködés a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját érintő jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésében.
 • Közreműködés a foglalkozási rehabilitációs területet érintő szakmafejlesztési javaslatok kidolgozásában.
 • Adatgyűjtés a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására vonatkozóan, prognózisok, munkaerőpiaci előrejelzések, elemzések készítése
 • A fejlesztő foglalkoztatás érintő szakmai ajánlások, szakmafejlesztési javaslatok kidolgozása
 • Közreműködés a rehabilitáció területére vonatkozó hazai finanszírozású szakmai programok, „Foglalkoztatás” pályázatok kiírásának előkészítésében, elbírálásában, megvalósításának támogatásában.

Jövedelem és juttatások:

A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • felhasználói szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • foglalkozási rehabilitációs szakterületen szerzett diploma
 • foglalkozási rehabilitációs területen szerzett gyakorlat,
 • foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, támogatások, intézményrendszerek ismerete,

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet,
 • logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • fizetési igény megjelölése,
 • végzettséget, képesítést, gyakorlatot és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

Információ nyújtása:

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Régi Viktória nyújt a 06-70-646-2762-es telefonszámon, valamint további információ kérhető a e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Fogyatékosságügyi Igazgatóság részére a e-mail címére.
 • A tárgyban szíveskedjen feltüntetni „foglalkozási rehabilitációs referens”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat a pályázati határidőre hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A pályázatok elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

NSZI - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a  NSZI - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapon talál.

  Kapcsolódó fájlok

 • foglalkozási rehabilitációs referens állásfelhívás2 (003)