Álláshirdetés Beszerzési és üzemeltetési munkakör betöltésére

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) pályázatot hirdet az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében Beszerzési és üzemeltetési munkatárs – beszerzési és/vagy adminisztratív jellegű munkakör – betöltésére,

 

A munkakör pontos megnevezése:                            Beszerzési és üzemeltetési munkatárs

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkakör betölthetőségének időpontja:                2022.02.01 – 2022.02.28.

A munkaszerződés típusa:                                         2012. évi I. tv. (Mt.) alapján határozott idejű munkaszerződés, 3 hónapos próbaidővel.

A határozott jogviszony időtartama:                          2022.06.30. napjáig tart.

A munkavégzés helye:                                               Budapest

A pályázat benyújtásának határideje:                         2022.01.23.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

Elsődleges feladata a projekt keretében megvalósuló beszerzési és közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásában való részvétel, valamint a projekt biztonságos üzemeltetési és működtetési feltételeinek biztosításához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

Szervezi, koordinálja a projekt működéséhez szükséges – a projektszervezet szintjén megjelenő – beszerzési, közbeszerzési feladatok ellátását. Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges eszközök, anyagok igényekhez igazodó rendelkezésre állását, a beszerzések szükségleteknek megfelelő ütemezést, a beszerzések ütemtervnek megfelelő lebonyolítását.

A munkatárs feladatai:

 • a projekt beszerzési feladataival kapcsolatos – projekt részről elvégzendő – teendők ellátása,
 • kapcsolattartás a szakterületekkel és a közbeszerzési eljárást lebonyolító külső partnerrel,
 • részvétel a közbeszerzési eljárások előkészítésében, az ajánlattételi, értékelési, lezáró és teljesítéshez kapcsolódó szakaszok érdemi és adminisztratív feladatvégzésben, koordinálja a feladatok ellátásában résztvevők munkáját,
 • biztosítja a közbeszerzések, beszerzések ütemterv szerinti lebonyolítását,
 • részvétel az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalásokban,
 • részvétel a közbeszerzési bíráló bizottság munkájában,
 • részvétel a projekt beszerzéseinek közbeszerzési egybeszámítási vizsgálatában,
 • részétel a közbeszerzési tervek elkészítésében, rendszeres felülvizsgálatában, a projekt közbeszerzési tevékenységének eseti és rendszeres beszámolóinak, a kapcsolódó statisztikáinak, jelentéseinek összeállításában,
 • a projekt kötelező közbeszerzési adatszolgáltatásainak elkészítése.

 

Részt vesz:

 • a projekt és a projektszervezet működéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásában,
 • a (legalább) havi rendszerességgel tartandó projektmegbeszélésen

Közreműködik:

 • projektmenedzsment területén megjelenő feladatok megvalósításában, a működéshez kapcsolódó szabályozási környezet kialakításában, felülvizsgálatában.

 

Pályázati feltételek:

 • a felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • legalább 1 év releváns szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós projektek közbeszerzési eljárás lebonyolításában szerzett munkatapasztalat.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet,
 • logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság.

 

Jövedelem és juttatások:

A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a projekt költségvetésébe betervezett és a projekt keretén belül elszámolható költségek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint,
 • motivációs levél,
 • fizetési igény megjelölése,
 • a végzettséget, képesítést, gyakorlatot és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

 

Információ nyújtása:

A munkakörrel, pályázattal kapcsolatban további információ az e-mail címen kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az e-mail címen keresztül.
 • A tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „Pályázat EFOP-1.1.1-15 beszerzési és üzemeltetési munkatárs

 

 

 

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezők szóbeli meghallgatáson vehetnek részt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: Folyamatos

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: https://nszi.hu/kozerdeku-adatok/allaspalyazatok

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a https://nszi.hu honlapon talál.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekttel kapcsolatos információk: https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001

  Kapcsolódó fájlok

 • EFOP-1.1.1-15_Beszerzési és üzemeltetési munkatárs_Budapest