Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Oldallátogató!

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Oldallátogató!

Felhívjuk figyelmét az alábbi fontos jogszabályváltozásra.

A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 2024. január 1-jétől módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényt (továbbiakban: Mmtv.).

  1. január 1-jével hatályát vesztette az Mmtv. 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 13/A. § (1) bekezdés d) pontja.

A jogosultsági feltételekből kikerült a keresőtevékenység fennállásának, illetve megszűnésének vizsgálata, így az ellátás megállapításának 2024. január 1. napjától nem feltétele a keresőtevékenység megszűntetése.

Az Mmtv. 2. § (1) bekezdés hatályos szövege:

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki

  • a kérelem benyújtását megelőző
  • 5 éven belül legalább 1095 napon át,
  • 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
  • 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, és

rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Fontos, hogy bár a keresőtevékenység megszűnése 2024. január 1-jétől nem jogosultsági feltétel, de a rendszeres pénzellátásban részesülés továbbra is megállapítást kizáró ok. Abban az esetben, ha a kérelmező keresőtevékenységet folytat, és a keresőtevékenység fennállása alatt táppénzben részesül, megváltozott munkaképességű személyek ellátása továbbra sem állapítható meg.

Rendszeres pénzellátás:

a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás,  a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.