Teljes lett a gesztortalálkozó

Gesztortalálkozók célja a területi módszertani munka strukturálása, az elért eredmények áttekintése és értékelése, továbbá a felmerülő problémák megvitatása. Az idei, sorban az V. találkozón már teljes létszámmal vehettek részt a területi szakmatámogatási konzorciumok geszttorszervezetei és munkacsoport vezetői. 

A jelenlegi módszertani struktúra egyházi módszertanokból és területi módszertanokból épül fel.

A területi módszertanok pályázati úton, míg az egyházi módszertanok miniszteri kijelölés útján látják el módszertani feladataikat.

Még az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére hirdetett a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2021-ben pályázatot területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítására, 11 területi egységre, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi a teljes szociális alap- és szakosított ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

A területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakításának célkitűzései: a területi szakmatámogatási hálózat létrehozása, területi együttműködési struktúrák kialakítás, az NSZI szakmatámogatási, módszertani feladatainak támogatása, a szakmapolitikai törekvések megismertetése és elfogadtatása, közreműködés a Belügyminisztérium felméréseinek elvégzésében, a szolgáltatók, intézmények körében felmerülő kérdések, problémák, javaslatok Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság felé történő becsatornázása.

A területi módszertanok konzorciumban valósítják meg a szakmatámogatási feladatokat. A speciális, a szakmatámogatási tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező konzorciumot a gesztorszervezet képvisel.

Gesztor-1
Gesztor-2
Gesztor-3
Gesztor-4
Gesztor-5
Gesztor-6
Gesztor-7