TÁMOGATÁS2022

Támogatási Felhívás!

 A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZIN Kft.) egyedi támogatást biztosít azon nem állami fenntartók részére – kivéve az egyházi kiegészítő támogatásban részesülő fenntartókat – (a továbbiakban: civil fenntartók), amelyek

  • kötelező állami feladatot ellátó szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosítanak, illetve
  • családok átmeneti otthonát működtetnek.

Az érintett szolgáltatások listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Támogatásban csak az az engedélyes (székhely/telephely) részesülhet, amely a 1. számú melléklet szerinti szolgáltatást is biztosít.

A vis maior pénzügyi keret a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra biztosít támogatást a villany- és a gázár emelkedés miatt, a rendelkezésre álló forrás keretéig. Támogatási igényt erre az időszakra lehet benyújtani.

A támogatás biztosításának feltétele a 2021. évi azonos időszakra szóló (2021. október 1-től 2021. december 31-ig) villany- és gázszámlák bemutatása, valamint a megemelt díjakat igazoló, szolgáltató által kiállított értesítő, számla vagy szerződés bemutatása. A támogatás összege a villany- és gázáremelkedés összegének legfeljebb 80%-a azzal, hogy az egy finanszírozott ellátottra jutó támogatás mértéke nem haladhatja meg a 388 160 Ft-ot.

A támogatási kérelmet, valamint a villany- és gázár emelkedését igazoló dokumentumokat a SZIN Kft. részére szükséges megküldeni a palyazat@szinkft.hu technikai e-mail címre.

Az egyedi támogatások iránti kérelmeket a SZIN Kft. folyamatosan bírálja el. A SZIN Kft. egyedi döntést hoz a támogatásról, amely során figyelembe veszi a területi ellátás sajátosságait. A SZIN Kft. megvizsgálja a benyújtásra kerülő dokumentumokat, és a Magyar Államkincstárnál igényelt mutatószám (ellátotti létszám) alapján meghatározza a támogatás összegét. Az így megítélt támogatást a villany- és a gázár emelkedés finanszírozására lehet felhasználni, amelyről a SZIN Kft. részére el is kell számolni a támogatási időszak leteltét követően.

További részletek a https://nfszk.hu/palyazatok/egyebtamogatas oldalon!