Módosítások a továbbképzések és szakvizsgák területén

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a Magyar Közlöny 2022. évi 117. számában módosításra került. Ennek megfelelően a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A  2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a  továbbképzési kötelezettséget – a  2.  § (1) bekezdésében, valamint a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell teljesíteni.”

könyv

Fotó: pixbay.com