Intelligens portál az NSZI-nél

A Portál az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága irányításával, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított, Európai Uniós forrásból megvalósult, 2021.12.31-ig tartó EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projekt keretében készült fejlesztés. Az Érték Vagy! Portál az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága által indított Érték Vagy! Program egyik fontos, kiemelt fejlesztése. A program célja, hogy a társadalom és ezen belül minél több munkaadó figyelmét felhívja az MMK emberek foglalkoztatásának fontosságára, illetve arra a szemléletre, hogy a MMK személyek foglalkoztatása egyszerre gazdasági és morális érték, illetve érdek, egyszerre racionális üzleti döntés és közösséget erősítő felelősségvállalás. A program másik fontos célkitűzése annak elősegítése, hogy minden olyan egészségkárosodással élő ember munkába állhasson, aki egészségi állapota mellett szeretne elhelyezkedni, hogy segély helyett értékteremtő munkát tudjanak biztosítani a megváltozott munkaképességű emberek számára. Ennek a programnak az egyik fontos pillére az Érték Vagy! Portál, amely pontosan azzal a céllal jött létre, hogy a dolgozni akaró MMK személyek és az őket foglalkoztatni akaró munkaadók minél könnyebben egymásra találhassanak.

A Portál üzemeltetője a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI), amely feladatai körében ellátja az MMK személyek foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, valamint ehhez kapcsolódó szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat. Emellett az NSZI a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is ellátja, ennek keretében a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységet is végez. Az NSZI által működtetett EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitációs fejlesztése” projekt 2021. december 31-én ért véget, a projekt tevékenysége és eszközrendszere több körben került átalakításra a szakpolitikai céloknak megfelelően. A közel 870 Millió Ft forrással rendelkező, komplex foglalkozási rehabilitációs szakmai tevékenységet biztosító projektben a Portál fejlesztése és üzemeltetése egyre hangsúlyosabbá vált az idő előrehaladtával. A Projekttel kapcsolatban további érdemi információk a projekt záró kiadványában olvashatóak, ami az NSZI honlapjáról tölthető le.

Daczi_projekt cikkbe

  Kapcsolódó fájlok

  • 4 Daczi Péter - Érték vagy potál