Gyermekvédelmi műhelysorozat

A gyermekvédelmi gondoskodásba bekerülő gyermekek döntő többsége jelentős iskolai hátránnyal küzd. Tanulási képességeik gyengék, motivációjuk alacsony, többségük gyenge szocializációs képeségekkel érkezik az ellátórendszerbe. Az alulszocializáltság kedvezőtlen irányba befolyásolja a fiatalok problémamegoldó és konfliktuskezelési képességét, önkontrollját, érzelmi állapotuk sokszor labilis, frusztrációtűrésük alacsony. Sok esetben az elszenvedett traumák, az állandóság és stabilitás hiánya, valamint a családi minták torzulása következtében kedvezőtlen viselkedési minták rögzülnek, melyek nehezítik az iskolai beilleszkedésüket. A gyermekek sokszor figyelemzavarral és tanulási nehézségekkel küzdenek, melyek szintén hátráltatják a tanulmányi előmenetelüket.

Mindezek fényében a gyerekek szükségleteinek korai felismerése és kezelése kiemelten fontos a sikeresebb iskolai pályafutás érdekében, és ehhez elengedhetetlen a gondozási helyek és a köznevelési intézmények együttműködése. A mai találkozó célja ezeknek az együttműködéseknek a megerősítése a szereplők közös gondolkodásával. 

A rendezvényen megjelentek a Gyermekvédelmi Központok munkatársai, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat és az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság munkatársai, külső és belső iskolák munkatársai, felkért szakértőként pedig Beregnyei Beáta, Knódel Éva, Ratkós Regina, Simonicsné Lődör Melinda, Sztricsevits István.

05.23.Tibor3
05.23.Tibor2
05.23.Tibor1