205 SZOCIÁLIS VEZETŐ KAPOTT TANÚSÍTVÁNYT

205 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményvezető vehette át a szociális vezetőképzés mesterszintű tanúsítványát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő székházában, a képzés negyedik szakmai konferenciával egybekötött átadó ünnepségén. A Semmelweis Egyetem az országban elsőként indított alap- és mesterszintű szociális vezetőképzést, melybe a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem is bekapcsolódott.
 
Az esemény kezdetén Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár képviseletében dr. Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Felidézte, az államtitkárság sokat dolgozott a szociális terület hatékony átalakításán, ennek keretében 2021-ben létrejött egy szociális tudásközpont, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, amely a projekt konzorciumvezetőjeként segíti, szervezi és irányítja a szociális vezetőképzést. Mint mondta, fontosnak tartják, hogy a minőségi képzésen naprakész információkat szerezzenek a résztvevők, olyan tudással vérteződjenek fel, melyek segítségével szociális vezetőként tudják majd az adott területet irányítani. Kiemelte, hogy a 2018-ban indult projekt hamarosan lezárul, ám a tervek között szerepel a program kiszélesítse, fejlesztése, segítve, hogy az ország minél több helyén még könnyebben elérhetővé váljon a képzés.


Galéria (10 KÉP)

GALÉRIA (10 KÉP)

Szociális munkásként feladatunk az embereket ráébreszteni saját személyiségük fejlesztésének fontosságára – fogalmazott dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora. Beszédében rámutatott, hogy a civilizációs ártalmak szaporodásával egyre nagyobb szükség van a szociális munkára, melyhez a szakmai felkészültség mellett elhivatottságra is szükség van – vélekedett. Szólt a személyiséget különböző módon pusztító tényezőkről, mint a függőségek, a magány, az élet kilátástalanságának érzése vagy a gyökértelenség. Kiemelte az „ép” személyiség és emberkép jelentőségét. Mint fogalmazott, egy érett személyiség érzelmileg kiegyensúlyozott, fejlett erkölcsi és vallási tudattal rendelkezik.

Dr. Czine Ágnes, a Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese a jó vezető személyiségjegyei között említette a felelősséget, az elkötelezettséget, a szociális érzékenységet, a bizalmat illetve egy világos rendszer megteremtésének képességét. Elmondta, a szociális vezetőképzés felkészíti az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények munkáját korszerű rendszerelméletben értelmezni. Felidézte, hogy a képzés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, stratégiai, tervezési, szervezési és vezetési ismeretek biztosítására is.

„A képzés megerősíti Önöket vezetői küldetésükben, segít, hogy innovatívan vezessenek, hogy minőségibb szolgáltatást nyújtsanak” – fogalmazott köszöntőjében dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja. Felidézte, hogy a szociális vezetőképzés pilot programja 2018 májusában indult el a karon, amit egy hosszas szakmai program kidolgozása előzött meg. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmények felső-, és középvezetőinek képzése egy olyan oktatási program alapján történik, amelyet a Semmelweis Egyetem dolgozott ki – emlékeztetett. A dékán hangsúlyozta a társegyetemekkel való további szakmai együttműködés fontosságát, kiemelve, hogy terveik között szerepel egy intézményesült szociális vezetőképzés létrehozása. 

A köszöntők után szakmai előadások következtek, ahol elsőként Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember beszélt a jó segítő három szerepköréről, majd Galambos Katalin, az iASK – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének ösztöndíjas kutatója tartott előadást „Az ajtón túl” címmel. Tóth Tamás, a Digitális Egészségtudományi Intézet tanársegédje az EnterMode program pilot tapasztalatait osztotta meg, majd a szakmai érdekképviselet lehetőségei vezetőként témában Bartkievicsné Hegedűs Krisztina, a Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde intézményvezető tartott prezentációt. Türmerné Szeremi Ilona, az Alapszolgáltatási Központ vezetője a vezetőképzés és intézménymenedzsment kapcsolatáról beszélt. Ezt követően átadták a 205 végzett szociális vezető tanúsítványát.                          

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem,

Forrás: https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/07/205-szocialis-vezeto-kapott-tanusitvanyt/?fbclid=IwAR3A1BD2aWCpI1QYQKmiW57atHELy5s21wp8hymRgIGZrztBYCtDWQyyOU8