Tudományos Tanácsba kérték fel Dr. Tóth Tibort

A Gondoskodáspolitikai Tudományos Tanács célja többek között a szakterületen a tudományos értékek feltárásának elősegítése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása. Feladata a Belügyminisztériumhoz tartozó ágazatok szempontjából releváns társadalmi folyamatok, szakpolitikai problémák figyelemmel kísérése, a gondoskodáspolitika tervezését, végrehajtását, nyomon követését szolgáló kutatási, fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A Tanács kiemelt figyelmet fordít a gondoskodáspolitika és az egyéb, az ágazati működés szempontjából releváns szakterületek együttműködési lehetőségeire, és kiemelt figyelemmel kezeli a szakpolitikai szempontból meghatározó európai uniós és nemzetközi folyamatokat, törekszik nemzetközi szakértői kapcsolatok kialakítására. Feladataiban elsődlegesnek tekinti a szakmai tapasztalatcsere, az ágazatok közötti tudástranszfer előmozdítását.

Tibor-2
Tibor-1
Tibor-3