Előadás a feddhetetlenségről

Dr. Klotz Péter példákon keresztül beszélt az értékalapú szervezet kialakításáról, a bizalom és a hitelesség fontosságáról, az erkölcsi lejtőn való megindulást megakadályozó módokról és a korrupciós kockázatokról. A gyakorlati lehetőségek széles tárházát bemutatva világított rá arra, hogy nem az anyagi feltételek döntik el egy szervezet értékalapokon nyugvó működését

Az integritás szó  a latin „in-tangere” kifejezésből ered, melynek jelentése érintetlen. Olyasvalakit vagy valamit jelöl,  aki vagy ami romlatlan, sértetlen, feddhetetlen. Az integritás elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jelenti: olyan magatartásmódot, amely meghatározott értékeknek megfelel.

Integritás
integritás2
integritás3
integritás4