A NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A NEVELŐSZÜLŐK KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM SZERINTI KÉPZÉSÉT FOLYTATÓ KÉPZŐINTÉZMÉNYEK KIJELÖLÉSÉRE

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott Központi Oktatási Program (a továbbiakban: KOP) alapján szervezett nevelőszülői képzést folytató intézmények a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter általi kijelölésének vagy ismételt kijelölésének előkészítése.

 

A pályázat nyílt felhívás formában kerül meghirdetésre. Pályázhat valamennyi olyan, a gyermekvédelem területén működő intézmény, amely megfelel a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: képzésért felelős szerv) jelen pályázati kiírásában foglalt feltételeknek és

- jelen pályázat megjelenéséig nem rendelkezik miniszteri kijelöléssel, vagy

- 2021. július 31. napjáig rendelkezik miniszteri kijelöléssel

és a pályázat benyújtásának időpontjában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett nevelőszülői hálózatot működtet.

 

Kapcsolódó link:

https://szocialisportal.hu/a-nemzeti-szocialpolitikai-intezet-palyazati-felhivasa-a-neveloszulok-kozponti-oktatasi-program-szerinti-kepzeset-folytato-kepzointezmenyek-kijelolesere/